VVD over WAO

De VVD wil alleen WAO-uitkeringen verstrekken aan werknemers die als gevolg van hun werk arbeidsongeschikt zijn geworden. Zie pagina 6.