VVD-fractie voor hogere drempel WAO

De VVD wil alleen WAO-uitkeringen verstrekken aan werknemers die als gevolg van hun werk arbeidsongeschikt zijn geworden. Overige arbeidsongeschikten komen dan in de bijstand terecht.

Het Tweede-Kamerlid Wilders (VVD) bepleit dit tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken die vandaag begint.

Nu wordt geen onderscheid gemaakt tussen blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van het werk of bijvoorbeeld een ongeluk tijdens een skivakantie. In beide gevallen wacht de arbeidsongeschikte de WAO.

Nederland is voorzover bekend het enige land waar de oorzaak van arbeidsongeschiktheid geen invloed heeft op de hoogte van de daaraan gekoppelde uitkering.

Naar verwachting staat de VVD alleen met dit pleidooi. Hetzelfde gold voor de voorstellen waarmee de liberalen eerder dit jaar kwamen om mensen die op grond van psychische klachten in de WAO belanden, aanzienlijk strenger te keuren dan nu de praktijk is. Er bestaat een richtlijn voor die keuringen en als die zou worden nageleefd, zou volgens de VVD nog maar een fractie van de 300.000 `psychisch arbeidsongeschikten' aanspraak kunnen maken op de WAO. In totaal hebben zo'n 900.000 mensen een WAO-uitkering.

Oppositiepartij CDA staat negatief tegenover het voorstel van de VVD, maar zoekt toch toenadering tot deze coalitiefractie. De christen-democraten zien in de VVD de enige partij die op het gebied van de psychische arbeidsongeschiktheid ,,iets wil'', zo liet CDA-woordvoerder Bijleveld weten. Zij stelt voor vooral jonge overspannen werknemers die na een jaar ziekte in de WAO dreigen terecht te komen, langer in de Ziektewet te houden. Hier voelt de VVD weer niets voor. ,,Maar de beweging van het CDA in onze richting juich ik toe'', aldus VVD'er Wilders.

De PvdA wil verschillende `typen' arbeidsongeschikten niet verschillend behandelen. ,,Het gaat ons om het aanpakken van de oorzaken van psychische arbeidsongeschiktheid'', zei het Kamerlid Bussemaker (PvdA) voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

Bussemaker heeft samen met de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, een plan ontwikkeld om expertisecentra op te richten die bedrijven snel kunnen gaan doorlichten op hun wervingsbeleid. Op die manier wil de PvdA de problemen op de krappe arbeidsmarkt aanpakken.

De centra geven advies aan bedrijven over wat ze moeten doen om geschikte kandidaten te vinden uit groepen werklozen, zoals jongeren, allochtonen en vrouwen, over welke fiscale maatregelen ze onbenut laten en over wat ze extra aan kinderopvang kunnen doen.

De PvdA stelt daarbij ook voor dat uitkeringsgerechtigden een bonus krijgen als ze een opleiding volgen. Bussemaker denkt aan een bedrag van circa honderd gulden in de maand. ,,Maar als iemand een opleiding volgt voor een sector waar de vraag naar mensen groot is, kan dat ook wel wat meer worden'', aldus Bussemaker.