Vierduizend witte illegalen vragen verblijfsvergunning

Ongeveer vierduizend mensen hebben aanspraak gemaakt op de regeling van staatssecretaris Cohen (Justitie), die het voor witte illegalen mogelijk maakt een verblijfsvergunning te krijgen.

Justitie heeft vooral de laatste dagen nog stapels dossiers binnengekregen. Vandaag verstreek de termijn waarbinnen witte illegalen hun dossiers konden sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hoeveel mensen een verblijfsvergunning krijgen, is nog onduidelijk. De IND kijkt naar een aantal factoren: vanaf 1 januari 1992 ononderbroken in Nederland gewoond, al die tijd een sofi-nummer, niet eerder het land uitgezet, nooit papieren vervalst en geen criminele antecedenten. De eis dat er zes jaar lang minimaal 200 dagen per jaar is gewerkt, kwam te vervallen in de regeling van Cohen. De IND stuurt kansrijke gevallen door naar een commissie van burgemeesters van de vier grote steden. Die oordeelt over de mate van inburgering. De IND heeft ruim tweehonderd dossiers aangemerkt als kansrijk, maar nog niet alle dossiers zijn beoordeeld.