Sneller via de ruimte

Datatransport via de satelliet is niets nieuws, maar voor het eerst wordt de particulier de praktische mogelijkheid geboden er thuis de vruchten van te plukken. De Luxemburgse exploitant van de Astra-satellieten, SES, heeft Europe Online Networks (EON) gelanceerd, een relatief eenvoudige manier om thuis via de satelliet te Internetten.

Nodig zijn – in Nederland – een relatief kleine schotel van 50 centimeter doorsnee die staat uitgericht op de Astra's op 19,2 graden oost, en een kaart (DVB-kaart geheten) in de computer die met de aangeleverde signalen om kan gaan. Een beperking van het systeem is dat de gebruiker niet zelf zijn signalen naar de satelliet kan zenden – dat moet gebeuren via de aardse middelen van telefoon, ISDN, kabel etc.

Maar het is natuurlijk waar dat het meeste dataverkeer bij Internetten sowieso bestaat uit door de gebruiker binnengehaalde informatie. En als we EON mogen geloven komen de data bij de gebruiker binnen met door conventionele systemen voor thuisgebruik nog niet gehaalde snelheden van 1 mb tot 2 mb per seconde. Het systeem leent zich daardoor bijvoorbeeld goed voor allerlei vormen van video on demand.

Je kunt met de sat-kaart trouwens ook op je computerscherm kijken naar de ongeveer zeventig ingecodeerde televisiezenders die de Astra's op de betrokken positie in de aanbieding hebben. Het ligt trouwens voor de hand om, als je toch eenmaal zo'n schotel plaatst, op de schotel een zgn. dubbele LNB te plaatsen, zodat je thuis tegelijkertijd kunt Internetten en met een digitale ontvanger kunt tv-kijken of radio-luisteren.

Voor beginners zijn de kosten van dit buitenkansje nog te overzien, zoals blijkt uit de website van een Nederlands bedrijf dat deze technologie aanbiedt, www.hertzinger.nl. Een abonnement op Internet via de ruimte kost dertig gulden per maand (onbeperkte toegang), waarbij men zijn bestaande abonnement bij een provider moet behouden om in te bellen.

Wel is het startpakket vrij prijzig: voor 629,00 gulden krijg je de benodigde DVB-kaart en software. Aantrekkelijker klinkt het totaalpakket dat Hertzinger biedt voor wie de gelegenheid te baat wil nemen om thuis helemaal digitaal te gaan: DVB-kaart, schotel, dubbel-LNB en een Mediasat-ontvanger om ook buiten de computer om radio en tv te ontvangen voor minder dan tweeduizend gulden.

Ik heb een en ander niet getest, maar in de nieuwsgroepen op Internet waren inmiddels over EON zowel juichkreten als klachten over kinderziekten te lezen. Wie eraan begint doet er wellicht goed aan enkele beperkingen in het oog te houden. Ten eerste is er het gegeven dat je met een variabel aantal gebruikers dezelfde bandbreedte op de satelliet-transponders deelt. Gebruikers van kabel-Internet kennen de problemen die daaruit kunnen voortvloeien: als iedereen bij je in de straat een abonnement neemt en op hetzelfde moment bijvoorbeeld streaming video wil binnen halen, is het vlug gedaan met de voorgespiegelde transmissie-snelheden. En lang niet altijd bleken kabelexploitanten op tijd met infrastructurele uitbreidingen om de snelheid op peil te houden. EON belooft plechtig altijd voldoende transponders extra in gebruik te zullen nemen.

Een ander gegeven is dat je misschien wel streaming video met 1 mb per seconde kunt binnenhalen, maar dat de aanbieders die het met die snelheid op het net zetten, met een lantaarntje te zoeken zijn. BBC-televisie met 41kb blijft gewoon 41 kb, kosmos of niet. Maar dat kan veranderen en in afwachting daarvan zet EON zelf veelgevraagde webpagina's op zijn eigen snelle servers, en legt – op video-gebied – contacten met content-providers als National Geographic of Eurosport.