Schadeclaim wegens aanleg tunnel

Een aantal Rotterdamse overslagbedrijven stelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aansprakelijk voor de schade die zij lopen bij de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel. De bedrijven gaan daarom een schadeclaim bij het ministerie indienen. De hoogte ervan is afhankelijk van hoeveel dagen vertraging de aanleg van de tunnel nog oploopt, maar zal vermoedelijk miljoenen guldens bedragen. De tunnelelementen die moeten worden afgezonken kunnen door onvoorziene omstandigheden niet op de bodem van de Maas worden geplaatst en liggen al enige tijd in een deel van de Rotterdamse haven opgeslagen. Bedrijven stallen daar echter containers die nu onbereikbaar zijn. De Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) die de belangen van de overslagbedrijven behartigt, stelt dat de bedrijven hierdoor grote schade lopen. (ANP)