Sanering Licom kost Limburg geld

Het weer gezond maken van het grootste werkvoorzieningsbedrijf van Nederland, Licom in Heerlen, gaat in totaal 96 miljoen gulden kosten. Dat geld moet worden betaald door de elf gemeenten in het oosten van Zuid-Limburg die de sociale werkvoorziening in hun regio laten uitvoeren door Licom. Dat heeft de raad van commissarissen van Licom gisteren bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de gemeenten met een kapitaalsinjectie een faillissement van de sociale werkvoorziening (4700 werknemers) moeten voorkomen.

Licom verkeert sinds zijn oprichting drie jaar geleden permanent in financiële problemen. In 1995 en 1996 legden de elf gemeenten al 37,5 miljoen gulden op tafel voor een sociaal plan en een eenmalige storting in het aandelenkapitaal.

Tegenvallende bedrijfsresultaten, een slecht management en strengere overheidsregels zijn inmiddels genoemd als voornaamste redenen voor de oplopende tekorten. In maart stuurden de gemeenten, de aandeelhouders van Licom, de raad van commissarissen naar huis en zegden ze het vertrouwen in de directie op.

Nadat de ondernemingsraad dat in augustus ook deed was de positie van algemeen directeur G. Geertsema onhoudbaar. In overleg met de nieuwe raad van commissarissen zal hij medio volgend jaar vertrekken.

,,Nee, er wordt geen gouden handruk betaald'', zegt een woordvoerder van Licom.De nieuwe reorganisatieplannen, zoals die gisteren door de raad van commissarissen zijn gepresenteerd, voorzien in een inkrimping van de management bij Licom van 14 naar 4 directeuren. Door de sanering verdwijnen nog eens vijftig CAO-arbeidsplaatsen. Bovendien moeten de gemeenten het aandelenkapitaal versterken met 30 miljoen gulden en dienen de komende drie jaar verliezen afgedekt te worden tot een totaal van 21 miljoen gulden.

Om uitvoering te geven aan het sociaal plan, dat bij de oprichting van Licom is overeengekomen met de bonden, is nog eens 45 miljoen gulden nodig. Om de tekorten in de sociale werkvoorziening af te dekken zullen de gemeenten hun onroerend-zaakbelasting verhogen.

In een bericht aan de aandeelhouders meldt de raad van commissarissen: ,,De RvC realiseert zich terdege dat het pompen of verzuipen is. Het gaat voor Licom om een laatste kans.''