`Ruzie in vliegtuig oorzaak ramp'

Heftige ruzie tussen de navigator en de piloten van een Russisch vliegtuig over de vraag waar hun toestel zich precies bevond, heeft in augustus 1996 op Spitsbergen tot een ramp geleid waarbij alle 141 inzittenden om het leven kwamen. Dat is volgens het eindverslag over de oorzaak van de ramp gebleken uit de gesprekken in de cockpit. Bij de landing van het toestel ruzieden de navigator enerzijds en de piloten anderzijds over de vraag of het toestel naar links of naar rechts moest afdraaien. De navigator – die het contact met de verkeerstoren verzorgde omdat de piloten geen Engels spraken – won. Daarop vloog het toestel tegen een berg te pletter. Volgens het verslag was de navigator ernstig overbelast.(AP)