Pieper naar investeringsmaatschappij

Voormalig Philipsbestuurder R. Pieper wordt partner bij Insight Capital Partners, een Amerikaanse verschaffer van risicokapitaal. In zijn nieuwe positie zal Pieper voor vele miljoenen investeren in het fonds, dat ten minste 1,5 miljard gulden bijeen wil brengen voor investeringen in Amerikaanse en Europese bedrijven die actief zijn op het gebied van de elektronische handel.

Pieper, zelf actief als particulier investeerder, zegt in de toekomst privé geen nieuwe participaties meer te zullen nemen. Zijn bestaande investeringen, (ongeveer veertig) in bedrijven als Inforay en RingRosa wil hij handhaven.

Als derde partner krijgt Pieper naar eigen zeggen een volwaardige plaats naast oprichters J. Murdock en J. Horing van het investeringsfonds. Hij wil de exacte omvang van de investeringen van de betrokken partners niet vrijgeven, wel dat zij gedrieën goed zijn voor ten minste één procent van het investeringskapitaal van 1,5 miljard. Kapitaalverschaffers van Insight Capital zijn volgens Pieper daarnaast zowel institutionele beleggers als particulieren.

Naast zijn particuliere investeringen heeft Pieper op dit moment al verschillende functies bij verstrekkers van risicokapitaal. Zo vervult hij een adviserende rol bij participatiemaatschappij Gilde en het overheidsinitiatief Twinning. Pieper verwacht dat Capital Partners in Europa met Gilde zal kunnen samenwerken.

Zijn positie bij Twinning hoeft volgens hem geen problemen op te leveren. ,,Twinning verstrekt startkapitaal van een bedrijf'', aldus Pieper.

,,Wij komen pas in een later stadium in beeld. Als Capital Partners gaat participeren in particuliere investeringen van mij of bedrijven waarbij Twinning betrokken is geweest zal dat gebeuren tegen voorwaarden die ook voor derden van toepassing zijn. Ik zal me van besluitvorming over dergelijke participaties onthouden.''

Het wordt Piepers taak vanaf 1 januari een volwaardige Europese tak van het investeringsfonds op te bouwen. Pieper meent dat verschaffers van risicokapitaal zich niet meer alleen kunnen richten op Europa. ,,Er zijn veel goede plannen in Europa'', zegt hij. ,,Je ziet dat Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van elektronische handel hier binnen zes tot twaalf maanden worden overgenomen. Andere ideeën ontstaan zelfs in Europa.''

Pieper wil geen namen noemen, omdat de investeringen nog moeten worden aangekondigd. Interessante branches voor elektronische handel zijn naar zijn mening de autobranche, verzekeringen, financiële instellingen, muziek en de detailhandel.

Voor Capital Partners werken volgens Pieper op dit moment zo'n dertig mensen. Hij verwacht dat op het Europese hoofdkantoor in Amsterdam zo'n tien nieuwe arbeidsplaatsen zullen worden gecreëerd. In de toekomst zal Capital Insight mogelijk ook in Azië actief worden, maar Pieper wil daarover nog geen concrete mededelingen doen.