Peper tegen sponsoring van partijen

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) vindt het onverstandig als politieke partijen zich laten sponsoren door het bedrijfsleven of ideële instellingen. Hij voelt echter niet op voorhand voor een verbod. Daarover wil hij eerst praten met de voorzitters van de politieke partijen.

Peper zei dat gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het Kamerlid Kant (SP). Aanleiding daartoe waren uitlatingen van VVD-partijvoorzitter Eenhoorn, die vorige week voor de televisie bekend maakte dat zijn partij ,,naar het bedrijfsleven moet om geld in te zamelen''. De liberalen hebben meer geld nodig, omdat verkiezingscampagnes steeds kostbaarder worden. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van vorig jaar gaf de VVD anderhalf miljoen gulden uit aan de campagne. Eenhoorn verwacht dat de campagne over drie jaar het viervoudige daarvan gaat vergen.

,,Na de uitverkoop van allerlei overheidstaken aan de markt door Paars wil de VVD nu ook zichzelf uitleveren aan de markt'', zei Kant. ,,Ik zie het al voor me dat bijdragen van de VVD-fractie aan debatten hier in de Kamer eindigen met de zin: deze bijdrage is mede mogelijk gemaakt door... Vul maar in: bijvoorbeeld Shell.''

Peper zegt te hopen dat politieke partijen buitengewoon voorzichtig zijn met sponsoring. ,,Bij sponsoring gaat het meestal om het vragen van een faciliteit. Ik heb het echter nooit anders meegemaakt dan dat men daar, hoe subtiel dat ook gaat, iets voor terug wil hebben. Ik noem een zekere naamsbekendheid, een betere maatschappelijke ligging en dergelijke. Ik zou die wijze van werken dus niet willen propageren, om het zacht uit te drukken'', aldus Peper.