Partijwet

De inkomsten van politieke partijen in Duitsland zijn afkomstig van de ledencontributie, de staatskas en donaties. Bij de SPD kwam in 1997 56 procent van de inkomsten van de leden; bij de FDP 25 procent.

Volgens de nieuwe partijwet van 1994 hangt de subsidie van de staat onder andere af van het succes bij verkiezingen, het aantal leden en de donaties, die meestal afkomstig zijn van bedrijven en privé-personen. Niet elke partij heeft gulle gevers. De SPD haalde in 1997 8,2 procent uit donaties, de CDU 15,4 procent en de FDP zelfs 34,5 procent. Schenkingen moeten gepubliceerd worden en mogen niet anoniem zijn. Ze zijn in strijd met de wet als er ,,economisch en politiek voordeel'' in het spel is. Donaties mogen op andere dan de lopende partijrekening zijn gestort. Bij overtreding van de wet kan de staat het dubbele bedrag aan subsidie inhouden. Zou de CDU bijvoorbeeld één miljoen mark illegaal hebben gekregen, verliest die twee miljoen aan subsidie.