Onderwijs

In het artikel Controle ouders over school omstreden (in de krant van maandag 29 november, pagina 7) staat: ,,Wie is er verantwoordelijk voor het succes en het falen van één individuele school? Het schoolbestuur en de ouders, vinden de inspecteur-generaal F. Mertens en de Leidse bestuurskundige Th. Toonen [...].'' Mertens had daar niet genoemd moeten worden. Hij deelt de opvatting van Toonen niet, maar hij ,,juicht wel toe'' dat er discussie over is.