Nog geen akkoord over gaswinning

De ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (VROM) hebben gisteren in een overleg nog geen overeenstemming bereikt over de vraag of er al dan niet aardgas onder de Waddenzee mag worden gewonnen.

Volgens ingewijden schuiven ze echter wel in elkaars richting op.

Een woordvoerder van Economische Zaken verklaarde vanmorgen dat de zaak ,,niet muurvast'' zit. Het kabinet moet nu proberen vrijdag de knoop door te hakken. Eerder waren de coalitiepartijen het erover eens geworden af te zien van de nieuwe winning van gas indien die met onherstelbare schade aan het milieu in het Waddengebied gepaard zou gaan.

Binnen coalitiepartner D66 gaan intussen stemmen op voor een nieuw moratorium op boringen en gaswinning onder de Waddenzee. Ook andere partijen erkennen dat dit een uitweg zou kunnen bieden uit de al maanden durende impasse. Minister Pronk pleitte eerder al voor een tien jaar durend moratorium. Over de duur van een nieuw moratorium zou echter zijn te onderhandelen.

Zo Jorritsma en de VVD er al mee instemmen, dan vermoedelijk voor een kortere periode. De woordvoerder van Jorritsma verklaarde echter dat een moratorium voor Economische Zaken ,,niet de meest vanzelfsprekende'' optie is.

Ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die over een eeuwigdurende concessie beschikt op het gas in de Waddenzee, ziet geen heil in een nieuw moratorium. ,,Dat hebben we tussen 1984 en 1994 al gehad om technieken te ontwikkelen waarmee je zonder schade het gas onder de Waddenzee kunt weghalen'', aldus NAM-zegsman F. Duut. ,,Als je nu weer een moratorium zou afkondigen, suggereer je dat we die technieken nog steeds niet hebben. Maar die hebben we inmiddels juist wel.''

De NAM voert tevens aan dat nauwkeurige metingen op Ameland uitwijzen dat de winning van aardgas, die daar al sinds 1986 plaatsheeft, tot verwaarloosbare effecten op de natuur leidt. Ook de ecoloog H. van Dobben van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) bevestigt dit desgevraagd. In februari komt het IBN met een uitgebreide rapportage.