Meer geld voor biologische landbouw

Minister Brinkhorst (Landbouw) geeft tien miljoen gulden extra aan boeren die biologisch gaan werken. Boeren kunnen daardoor begin volgend jaar rekenen op totaal twintig miljoen gulden. De subsidieregeling vergoedt de opbrengstenderving tijdens de eerste jaren. Biologische boeren verdienen door hun werkwijze vaak minder dan gangbare boeren. De Tweede Kamer had de minister dit najaar om het extra geld gevraagd. De minister zei toen eerst een nieuw plan van aanpak te willen schrijven. Dat plan wordt in het voorjaar naar de Tweede Kamer gezonden. (ANP)