Medische fouten in VS epidemisch

In de VS sterven meer mensen door medische fouten dan door borstkanker, aids of auto-ongelukken. Jaarlijks komen 98.000 Amerikanen om door fouten van artsen, apothekers en ander medisch personeel.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Institute of Medicine, een afdeling van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen.

President Clinton riep de medische wereld gisteren op om samen te werken met de regering om het probleem op te lossen. ,,We weten dat veel van deze fouten gemaakt worden door mensen die overigens bekwaam zijn'', zei de president. Het onderzoeksrapport dat gisteren verscheen doet aanbevelingen om het aantal fouten terug te brengen, onder meer door controlemechanismen in te stellen en door te anticiperen op de zwakke kanten van medisch personeel. De opstellers willen daarmee het aantal medische fouten in vijf jaar halveren.

Eén bron van de problemen is het onleesbare handschrift van veel artsen, waardoor apothekers patienten soms verkeerde medicijnen leveren, of de voorgeschreven middelen in een verkeerde hoeveelheid of concentratie. Ook telefonisch doorgegeven recepten kunnen voor moeilijkheden zorgen, onder meer omdat de namen van sommige geneesmiddelen zo sterk op elkaar lijken, zoals Celebrex en Cerebyx, of Narcan en Norcuron.

De snelle ontwikkeling van technische hulpmiddelen en medische instrumenten leidt tot situaties waarin die apparaten bediend moeten worden door mensen die er nog onvoldoende mee vertrouwd zijn. En nieuwe medische inzichten zijn niet altijd bekend bij artsen die niet regelmatig getest worden op hun kennis.

Het rapport pleit voor de instelling van een Centrum voor de Veiligheid van Patienten, waarvoor het Congres om te beginnen 35 miljoen dollar, maar op den duur 100 miljoen per jaar, moet uittrekken. Het Centrum zou onderzoek moeten doen naar manieren om de veiligheid te verbeteren. Ziekenhuizen zouden verplicht moeten worden om alle ernstige fouten te rapporteren. En medisch en para-medisch personeel zou regelmatig getest moeten worden.