Kohl: ik ben verantwoordelijk

Hieronder volgt een bekorte versie van de letterlijke tekst van Helmut Kohl tijdens een persconferentie gisteren in de CDU-partijcentrale in Berlijn:

,,Als partijvoorzitter vond ik het nodig om sommige zaken, zoals bijzondere betalingen aan partijgeledingen en -organisaties, bijvoorbeeld als noodzakelijke hulp bij de financiering van hun politieke werk, vertrouwelijk te behandelen. Een rekening die gescheiden was van de gebruikelijke rekeningen van de partij leek mij daarom gewenst. Daarbij heb ik steeds volledig vertrouwen gehad in Weyrauch & Kapp [het accountantskantoor dat de partijkas controleerde]. Daarbij komt dat vanaf het begin van mijn politieke loopbaan, het persoonlijke vertrouwen altijd belangrijker is geweest en nog steeds is, dan puur formele controle.

Ik betreur het wanneer als gevolg daarvan een gebrek aan transparantie en controle is ontstaan, en mogelijk een overtreding van bepalingen uit de partijwet. Dat heb ik niet gewild, ik wilde mijn partij dienen. Gezien het huidige, openlijke debat hierover, is het van belang de schade voor de partij af te wenden. Ik zeg dit met het oog op mijn partij, haar bijna 640.000 leden en de nieuwe partijleiding. Daarom vind ik het persoonlijk van belang om de politieke verantwoordelijkheid voor fouten die tijdens mijn ambtsperiode zijn ontstaan op me te nemen.

Nadrukkelijk wijs ik ieder verwijt af – in welke vorm dan ook – dat politieke besluiten die ik heb genomen te koop zouden zijn geweest. Iedereen die mij kent weet, dat ik mij altijd het laten leiden – en nog steeds laat leiden – door de verantwoordelijkheid voor het landsbelang.''