Kohl: ik beheerde geheime gelden

Oud-bondskanselier Helmut Kohl heeft bevestigd dat er tijdens zijn voorzitterschap van de CDU geheime rekeningen zijn geweest. Hij gaf gisteren toe persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor fouten die tijdens zijn voorzitterschap zijn gemaakt.

Tijdens een dramatische persconferentie in de CDU-partijcentrale in Berlijn betreurde Kohl dat hij hiermee ,,mogelijk'' tegen de wet op de partijfinanciën heeft gehandeld. ,,Dat heb ik niet gewild, ik wilde mijn partij dienen'', zei Kohl, ere-voorzitter van de partij en afgevaardigde in de Bondsdag.

Kohl wees ieder verwijt van de hand dat hij politiek ,,omkoopbaar'' zou zijn geweest. Van corruptie is volgens hem geen sprake. Hij las tijdens een overvolle persconferentie een korte verklaring voor en vertrok zonder vragen te beantwoorden. Vorige week raakte Kohl in opspraak, toen aan het licht kwam dat de CDU onder zijn voorzitterschap tien zwarte rekeningen zou hebben gevoerd. Op deze rekeningen zouden miljoenen aan smeergelden terecht zijn gekomen, die verschillende bedrijven zouden hebben betaald bij het binnenhalen van wapenorders aan Saoedi-Arabië en subsidies in Oost-Duitsland. De gelden zouden zijn doorgesluisd naar lokale partijafdelingen. Justitie in Augsburg onderzoekt de smeergeldaffaire en de rol van de toenmalige CDU-penningmeester Walther Leisler Kiep, die een miljoen mark zou hebben gekregen en hebben doorgesluisd naar een van de geheime CDU-rekeningen.

Kohl hulde zich gisteren in stilzwijgen over de herkomst van de gelden. Ook zei hij niet of op de geheime rekeningen zwart geld terecht was gekomen waarover geen belasting zou zijn betaald; evenmin ging hij in op de hoeveelheid rekeningen.

De regerende SPD neemt echter geen genoegen met de beperkte verklaring van Kohl. ,,Eigen recht is er niet, ook niet voor Helmut Kohl'', zei Franz Müntefering, algemeen partijsecretaris. ,,Hij mag zich de koning van de CDU hebben gevoeld, het feodalisme hebben we 150 jaar geleden overwonnen.'' De SPD houdt vast aan een parlementair onderzoek. Morgen zal de Bondsdag hierover beslissen. Verwacht wordt dat een onderzoek twee jaar zal duren.

ANALYSE EN TEKST KOHL:pagina 5