Justitie verhoort top van Content

Justitie heeft vanochtend president-commissaris A. Maas, directeur F. van Male en ex-directeur R. Krijt van uitzendbedrijf Content als verdachten gehoord in verband met een voorkenniszaak.

Dat heeft officier van justitie J. Steenbrink van het Amsterdamse parket desgevraagd bevestigd. Justitie is de affaire op het spoor gekomen nadat de Belgische eigenaar van Content, Creyf's, vorige week aangifte heeft gedaan bij de Amsterdamse fraudeofficier H. de Graaff. De directievoorzitter van Creyf's, M. van Hemele, bevestigde dat vanmorgen. De zaak staat los van de eerdere arrestaties van vier Content-werknemers, drie weken geleden.

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de zaak draait rond de overname van Content door Creyf's op 29 maart. De top van Content heeft één beursdag voor de overname, op vrijdag 26 maart, nog 50.500 opties uitgedeeld aan 28 personeelsleden uit het hogere kader. De twee directieleden kenden elkaar enkele duizenden opties op aandelen toe. In verband daarmee werden diezelfde vrijdag 120.000 eigen aandelen ingekocht. Na bekendmaking van de overname steeg de koers van Content met ruim tien euro. Uiteindelijk hebben de betrokken Content-werknemers, afhankelijk van het aantal verkregen opties, tienduizend- tot honderdduizend gulden verdiend. Justitie vermoedt dat zowel de inkoop van de eigen aandelen als de verstrekking van de opties strijdig is met de Wet Toezicht Effectenverkeer. Daarin staat dat transacties met effecten strafbaar zijn als betrokkenen beschikken over informatie over een bedrijf ,,waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zou kunnen hebben op de koers, ongeacht de richting''. In de begeleidende brief aan de werknemers bij de optietoekenning staat dat deze is verricht ,,in overleg met de raad van commissarissen''. Beide directeuren, waarvan één inmiddels weg is bij Content, bevestigen dat. De Content-statuten bepalen dat commissarissen verantwoordelijk zijn voor zowel uitgifte van personeelsopties als inkoop van eigen aandelen.

Bij Content was tot 20 mei ook oud-premier Lubbers commissaris. Hij zegt dat de zaak ,,een voor mij apocrief en onbekend verhaal'' is. Lubbers verwijst naar Maas, die volgens hem ,,het nadrukkelijkst'' betrokken was bij de overname. De vroegere KBB-topman Maas, gisterochtend om commentaar gevraagd, zegt op de vraag of de commissarissen met de zaak hebben ingestemd: ,,Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik zeg ook zeker niet dat het wel zo is.'' Verder wil hij geen commentaar geven. Directievoorzitter Van Hemele zegt niet te weten waarom de transacties op een later tijdstip niet zijn teruggedraaid door de commissarissen.

CONTENTPagina18