Grote verwarring in Filmmuseum

In het Filmmuseum in Amsterdam is grote verwarring ontstaan nadat gisteren het bestuur bekendmaakte af te zien van integratie in het op te richten Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam. Een dergelijk principieel standpunt over het apart blijven voortbestaan van het Filmmuseum had veel eerder genomen moeten worden, aldus het personeel. Hoewel er aanvankelijk veel reserves waren tegen de verhuizing naar Rotterdam, heeft een flink deel van de medewerkers zich nu geschaard achter de `en-en' optie: het archief van het Filmmuseum naar Rotterdam en behoud van de publieksfuncties in Amsterdam.

Het vijfkoppige managementteam van het Filmmuseum liet maandag j.l. het bestuur per brief weten unaniem achter de `en-en' optie te staan, want `...een verhuizing van het Filmmuseum naar Rotterdam en het handhaven van een puur op de cinematografie gerichte vestiging van het Filmmuseum in Amsterdam' (..) betekent `een substantiële groei en taakuitbreiding van het Filmmuseum, waarbij en passant ook het nijpende archiefprobleem wordt opgelost.' De brief bevatte ook een waarschuwing aan het bestuur: `De politieke besluitvorming is (...) in een zodanig stadium gekomen dat een verandering van standpunt op dit moment onherroepelijk schade toebrengt aan alle betrokkenen.'

Tot voor kort ging het bestuur steeds akkoord met de directie-plannen voor het Centrum voor Beeldcultuur. De afwijzing van gisteren wordt door een medewerker van het Filmmuseum, die anoniem wil blijven, gekwalificeerd als `onbehoorlijk bestuur'. Er is een `ordinaire machtsstrijd' gaande tussen directie en bestuur, aldus de woordvoerder, waarbij het bestuur het niet zou kunnen verkroppen dat de directie destijds op eigen gezag met het Rotterdam-plan is begonnen. Van opstappen van directeur H. Blotkamp is voorlopig geen sprake, aldus bronnen in het museum.

De Rotterdamse wethouder van Kunstzaken Hans Kombrink vindt het bestuursoptreden ,,hartstikke onfatsoenlijk'', aldus zijn woordvoerster. Vandaag voert hij overleg in Den Haag met staatssecretaris Van der Ploeg van OC&W. Morgen praat Van der Ploeg met de Tweede Kamer. Volgens A. Nicolaï, VVD, moet de staatssecretaris nu ,,duidelijk een knoop doorhakken''. Hij juicht de zorgvuldigheid van de besluitvorming toe, maar gezien de onzekerheid bij alle betrokkenen, is snelheid geboden. Kamerlid Dittrich van D66 wil vragen over de financiële kant van de Rotterdamse plannen beantwoord zien.