`Geen bagger in IJsselmeer'

De aanleg van een baggerdepot in het IJmeer is van de baan. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen waarin een depot in het hele IJsselmeer als onwenselijk wordt beschouwd. In het depot zou twintig miljoen kubieke meter bagger worden opgeslagen, voornamelijk afkomstig uit vaarwegen. Het betreft grotendeels sterk verontreinigde bagger. Noord-Holland vindt nu dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een oplossing moet zorgen.