Energie Agentschap maakt noodplan olievoorziening

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs heeft een noodplan opgesteld voor het geval de olievoorziening door het milleniumprobleem met computers rond de jaarwisseling in gevaar mocht komen. Daarbij wordt gebuikgemaakt van het zogenoemde crisismechanisme dat het agentschap, een organisatie van de OESO, hanteert in tijden dat de olie-aanvoer met meer dan zeven procent wordt verminderd. De laatste maal dat dit mechanisme in stelling werd gebracht was tijdens de Golfcrisis van eind 1990-begin 1991.

Maar de implementatie was toen slechts beperkt nodig omdat de grote olieproducerende landen de olie-export van Irak en Koeweit direct overnamen.

Op 10 december bespreekt de raad van gouverneurs van het IEA een voorstel voor het noodprogramma. De directeur van het agentschap wordt gemachtigd het programma zonodig in werking te stellen.

Kernpunten zijn de verplichting voor lidstaten om desnoods hun strategische oliereserves aan te spreken en de vraag naar brandstoffen te verminderen door bijvoorbeeld distributie van benzine en dieselolie of het instellen van lagere maximum-snelheden.

De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – de Verenigde Staten, Canada, Japan en een reeks Europese landen – zijn de grootste verbruikers van olie. Ze nemen per dag 45 miljoen vaten ruwe olie (159 liter per stuk) af. Een vermindering met 7 procent, voorwaarde voor de crisissituatie, zou een verkrapping van 3 miljoen vaten op die toevoer betekenen.

,,We hebben het noodplan klaar als zich grote problemen voordoen, maar we zien zo'n reductie nog niet optreden'', zegt een woordvoerder van het IEA. ,,Het meest waarschijnlijke is dat er zich tijdens de milleniumwisseling kleine problemen in de olievoorziening voordoen.'' Tankers, laadterminals en pompstations zijn het meest kwetsbaar voor het computerprobleem. Veel oliemaatschappijen onderbreken het transport op Oudjaar en zijn dan afhankelijk van hun voorraden.

Door de vermindering van de productie door OPEC en een aantal niet-OPEC-landen sinds maart van dit jaar zijn de voorraden drastisch afgenomen. Drie grote olieproducerende landen: Saoedi-Arabië, Venezuela en Mexico kondigden echter eerder deze week aan een eventuele onderbreking van de olietoevoer in andere landen te zullen opvangen door de kranen verder open te draaien. (Reuters)