`Arafat moet de kritiek onder ogen zien'

Veel Palestijnen zijn woedend over de arrestatie van negen critici van Yasser Arafats regime. In een pamflet hadden dezen corruptie en tirannie aan de kaak gesteld.

De arrestatie van negen Palestijnse politici en prominente academici die deze week corruptie en tirannie van Yasser Arafats regime aan de kaak stelden, heeft geleid tot een golf van protest in de Palestijnse gebieden. In totaal 20 Palestijnen van uiteenlopende gezindheid, ook van Arafats Fatah-beweging, hadden hun handtekening gezet onder een pamflet dat door de Palestijnse Organisatie voor de bescherming van mensenrechten ,,het begin van een civiele revolutie'' wordt genoemd.

Studenten van Palestijnse universiteiten in Bir-Zeit, Nablus en Bethlehem hebben de afgelopen dagen fel geprotesteerd tegen de arrestatie van de critici van Arafats regime. Haidar Abdel Shafi (leider van de Palestijnse delegatie naar de vredesconferentie van Madrid in 1991), een opposant van Arafat in Gaza, belegt met Iyad Sarraj, voorvechter voor de mensenrechten, een protest tegen de arrestaties.

In het pamflet wordt niet alleen scherpe kritiek uitgeoefend op het ,,corrupte'' karakter van het Palestijnse Gezag maar in één adem ook het mislukken van Arafats vredespolitiek vastgesteld. Arafat wordt verweten land aan Israel te verliezen, de Palestijnse gevangenen niet vrij te krijgen en te hebben gefaald in het nakomen van zijn belofte om van de Palestijnse gebieden een welvarend Singapore te maken.

,,Deze arrestaties bewijzen dat het Palestijnse Gezag alles in het werk zal stellen om pluralisme en democratie in de kiem te smoren'', zo stelt de Palestijnse mensenrechtenorganisatie vast. Zij doet een beroep op de donorlanden financiële druk op het regime van Arafat uit te oefenen om de arrestanten op vrije voeten te krijgen en de principes van mensenrechten tot standaard te maken in de Palestijnse gebieden.

Nabil Amre, een naaste medewerker van Arafat, beschuldigt de critici van de Palestijnse leider ervan Arafat in een kritieke fase van het vredesoverleg met Israel te besmeuren. Hij sprak zich uit voor het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Palestijnse parlementariërs onder de ondertekenaars – die overigens niet zijn gearresteerd – zodat ze voor het gerecht kunnen worden gebracht. ,,Je kunt je niet achter parlementaire onschendbaarheid verschuilen en gelijktijdig ons leiderschap zwart maken'', zei hij.

Een prominente Palestijnse journalist in Oost-Jeruzalem, die nauwe banden heeft met Arafat, zei gisteren dat Arafat in het pamflet ,,de hand van Syrië ziet en er daarom zo hypergevoelig voor is''. Volgens deze Palestijn is de Syrische president Hafez al-Assad erop uit Arafat tegenover Israel te verzwakken. ,,Het is wraak voor Arafats beslissing om zonder ruggespraak met Syrië het vredespad met Israel op te gaan'', zei hij. Hij wees er in dit verband op dat de Syrische krant Tishrin de inhoud van het anti-Arafat pamflet ,,de waarheid'' noemde.

Hassan Khatib, een ex-lid van het Palestijnse onderhandelingsteam, verwees het idee van een Syrische hand naar het land der fabelen. ,,Er is corruptie. Arafat kan daar niet onderuit en hij moet de kritiek onder ogen zien'', zei hij. Omdat er volgens hem geen sprake is van wijd verspreid georganiseerd verzet zal de petitie naar zijn oordeel geen gevolgen hebben voor het Palestijnse Gezag. ,,Arafat is nog steeds de onbetwiste leider, maar zijn populariteitscurve daalt. Volgens de opiniepeilingen is hij nog maar bij maximaal 38 procent van de Palestijnen geliefd als leider'', zei hij.

    • Salomon Bouman