Werkloosheid Frankrijk daalt

De werkloosheid in Frankrijk is in oktober gedaald met 1 procent ten opzichte van september, ofwel met 26.400 werkzoekenden tot 2.668.800. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie voor Werkgelegenheid. Ook uit een berekening volgens de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO blijkt dat de werkloosheid is afgenomen, van 11,1 tot 11 procent.

Volgens minister Martine Aubry van Werkgelegenheid gaat het om ,,alweer een goed cijfer'', dat te danken is aan het overheidsbeleid op het gebied van werkgelegenheid. Het aantal langdurige werklozen daalde in oktober met 1,6 procent tot 995.000. Langdurige werklozen, mensen die langer dan een jaar zonder werk zijn, vertegenwoordigen nog wel 36,7 procent van het totaal aantal werkzoekenden. (AFP)