Werkgroepen voor WTO-conflicten

Op initiatief van de Verenigde Staten en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn gisteren speciale werkgroepen ingesteld om de neteligste problemen tijdens de vandaag in Seattle begonnen handelsconferentie op te lossen. Aan de vooravond van de ministersbijeenkomst, die het startschot moet geven voor een nieuwe wereldhandelsronde, kwamen de conflictpunten opnieuw scherp naar voren.

De verschillen betreffen vooral het Europese landbouwbeleid, de met name door de VS bepleite minimale arbeidsnormen en ook het Amerikaanse anti-dumpingbeleid.

Europees Commissaris Franz Fischler (landbouw) beschuldigde gisteren, in een toespraak in Seattle voor boerenorganisaties, tegenstanders van het Europese landbouwbeleid de al doorgevoerde veranderingen in de steunverlening aan de boeren te miskennen. Zonder de Verenigde Staten met name te noemen sprak hij van het bewust `neerhalen' van de EU om electorale redenen.

Fischler onderstreepte dat de EU zal vasthouden aan de `multifunctionaliteit' van de landbouw, waarbij boeren steun kunnen krijgen voor de milieu- en sociale functie die zij op het platteland vervullen. Volgens de Eurocommissaris biedt het in 1994 gesloten wereldhandelsakkoord mogelijkheden om van de produktie losgekoppelde inkomenssteun aan de boeren te geven.

Fishler kritiseerde ook de al dan niet verkapte steun van Washington aan de Amerikaanse boeren. Van Amerikaanse zijde werden gisteren opnieuw de Europese landbouwsubsidies gehekeld.

Tegelijkertijd gaven de VS gisteren aan niet te zullen wijken voor eisen van Japan en andere landen dat de Amerikaanse anti-dumpwetgeving terzijde wordt geschoven. ,,We zullen het gewoon niet doen, we kunnen het niet enwe willen het niet,,' aldus de Amerikanse onderminister voor handel, David Aaron. De anti-dumpingwetgeving, waaraan sterk wordt gehecht door de Amerikaanse vakbeweging en grote delen van het Congres, stelt de VS in staat eenzijdig import met strafheffingen te treffen.

Staatssecretaris Gerrit Ybema (buitenlandse handel) noemde gisteren de situatie aan het begin van de WTO-conferentie ,,lastig en gecompliceerd''.