Werkgroep onderzoekt toekomst betaald voetbal

Een werkgroep waarin bijna alle geledingen van het betaald voetbal zijn vertegenwoordigd gaat zich de komende maanden buigen over het concept beleidsplan 2000-2003 dat het sectiebestuur gisteren in Zeist aan de Algemene Vergadering aan de clubs heeft aangeboden. Voor 1 maart 2000 wordt duidelijk hoe de afbakening van verantwoordelijkheden tussen de Eredivisie NV (ENV) en de KNVB eruit gaat zien. Het concept beleidsplan dient als uitgangspunt, maar in een nadere uitwerking moet worden tegemoet gekomen aan het streven van de clubs naar een verdere professionele verzelfstandiging. Zo staat te lezen in een tekst die alle partijen gezamenlijk hebben opgesteld.

Als het aan Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik ligt zullen de voetbalbond, de Eredivisie NV, de Coöperatieve Vereniging Eerste Divisie en de werkgeversorganisatie FBO elk met twee afgevaardigden in de werkgroep zijn vertegenwoordigd. Begin volgende week zullen de leden van de commissie worden gekozen. De Eredivisie NV wil meer bevoegdheden op commercieel en financieel gebied. De KNVB zou in de ogen van de belangenvereniging voornamelijk als service-instituut moeten opereren. De eredivisieclubs, die in dit opzicht gisteren ook steun kregen van de eerste divisie, willen de voetbalbond alleen nog taken geven op het gebied van tuchtrechtspraak, scheidsrechters en het Nederlands elftal.

Voorzitter Henk Kesler van het sectiebestuur betaald voetbal, die voor drie jaar werd herkozen, ervoer de instelling van de werkgroep niet als een nederlaag. ,,Deze vorm van besluitvorming is een realiteit waarmee je tegenwoordig te maken hebt'', zei hij diplomatiek. ,,Een algemene vergadering zou vele uren langer duren als we het beleidsplan hadden besproken.''

Volgens Van den Herik, behalve voorzitter van Feyenoord ook president-commissaris van de ENV, zullen de spelers en de coaches in een later stadium worden geïnformeerd over de definitieve inhoud van het beleidsplan. ,,Het past in deze tijd dat er een goed overleg plaats heeft met de sociale partners'', aldus Van den Herik. ,,Maar je moet het in de juiste verhoudingen zien. Pas als de partijen in de werkgroep het eens zijn, kunnen we de sociale partners op de hoogte stellen.''

De spelers staan voorlopig langs de zijlijn bij de besluitvorming over de toekomst van het betaald voetbal in Nederland. Alle ingrijpende veranderingen hebben volgens de reglementen echter de instemming nodig van de Centrale Spelers Raad (CSR). Theo van Seggelen sprak gisteravond namens de CSR: ,,Het instemmingsrecht gaat vrij ver. Net als in een normale bedrijfsstructuur kan een ondernemersraad niet zomaar worden gepasseerd. Wij willen helemaal geen zitting nemen in die werkgroep, want dan verliezen we onze onafhankelijke positie. Als we achteraf straks ons oordeel moeten geven, komen we wel onder geweldige druk te staan.''

In de besloten Algemene Vergadering werden enkele verhitte debatten gevoerd over de opvulling van de bestuurszetel van Leo Steegman. De voormalige trainer was niet herkiesbaar omdat hij technisch directeur van Sparta is geworden. Het bestuur betaald voetbal en de CSR konden het niet eens worden over een opvolger. Ze schoven beide een kandidaat naar voren, maar accepteerden die niet van elkaar. Uiteindelijk besloot het bestuur de vacature niet op te vullen. Over dit besluit waren de meningen in de vergadering verdeeld. De spelers en trainers kregen steun van ondermeer Vitesse-voorzitter Karel Aalbers die er een voorstander van was weer een technische vertegenwoordiger in het bestuur te kiezen.

Ongeacht de uitkomst van het beleidsplan staat het vast dat de verdeling van de tv-gelden een zaak blijft van de ENV. Kesler: ,,Dat de clubs nu al het voortouw nemen juichen wij toe.'' De rechten van de samenvattingen (nu bij de NOS) zijn in 2001 vrij, de rechten van de live-beelden (nu bij Canal+) komen in 2002 vrij.

Van den Herik maakte gisteravond nog eens duidelijk dat de clubs wel degelijk de mogelijkheid hebben om de rechten individueel uit te baten. Het is dus in theorie mogelijk dat de competitiebeelden straks worden uitgesmeerd over verschillende zenders. Van den Herik: ,,Het vormt geen uitgangspunt, maar het is mogelijk dat de clubs zelf de contracten gaan afsluiten. Tenzij het Hof dat gaat verbieden. Voorlopig staat alleen vast dat de coördinatie bij de ENV komt te liggen.''