Vreemdelingen 1

Het is onmogelijk een discussie te voeren wanneer de gesprekspartner weigert in te gaan op argumenten die afwijken van de hare. Dat herinnerde ik mij tijdens het lezen van Manja Resslers artikelen van 11 en 18 november in deze krant.

Met een naïeveteit die men doorgaans vooral aantreft bij extremisten blijft zij vasthouden aan een eenzijdige visie op de vreemdelingenproblematiek. Complexe situaties als deze verlangen een evenwichtige afweging van de relevante perspectieven. Zij lijkt blind te zijn voor andere perspectieven dan het moreel-juridische, wat resulteert in een nogal rigide houding ten aanzien van het principe `Een staat dient zich te houden aan zijn wetten (inclusief verdragen)'. Eenieder met enige juridische kennis weet dat wetten geen eeuwigheidswaarde hebben, noch dat alle wetten massaal onderschreven worden door het door Manja Ressler met minachting aangeduide `volk'. De juiste omgang van politieke en bestuurlijke organen met een `morrend volk' bestaat niet uit het negeren van dit volk. Beter onderzoekt men in hoeverre en in welke mate `het gemor' daadwerkelijk leeft in de samenleving.

Het vasthouden aan rechtstatelijke beginselen op een wijze die Manja Ressler voorstaat, leidt niet tot het voorkomen van versterking van xenofobe sentimenten, maar tot het negeren en daarmee niet onwaarschijnlijk juist tot het onderhuids aanwakkeren van die sentimenten. Wanneer in het maatschappelijk debat geen ruimte is voor evenwichtige meningsvorming inzake de vreemdelingenproblematiek, zullen degenen die ook gehoord willen worden te zijner tijd wellicht grijpen naar drastischer middelen.