Voedselhulp wordt wapen tegen Soedan in de VS

Een nieuwe Amerikaanse wet stelt president Clinton in staat voedselhulp te gebruiken als wapen tegen het moslim-fundamentalistische regime in Soedan. Internationale hulporganisaties hebben bezorgdheid geuit over deze ongekende ontwikkeling, waarover overigens ook binnen de Amerikaanse regering verdeeldheid bestaat.

Een amendement in de toewijzingswet voor buitenlandse operaties, die gisteren door Clinton werd ondertekend, verschaft de mogelijkheid om voedselhulp te geven aan de rebellen van het Soedanees Volksbevrijdingsleger (SPLA), dat tegen de regering in Khartoum vecht in het christelijke en animistische Zuid-Soedan. Voorstanders in het Congres en binnen de Amerikaanse regering betogen dat voedselhulp de rebellen in droge gebieden in staat stelt overeind te blijven tegen het regeringsleger. De regering in Khartoum wordt in de VS behalve als zeer repressief ook gezien als steunpilaar van internationaal terrorisme.

Maar hulporganisaties zoals het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) en het Britse Oxfam verzetten zich tegen gebruik van voedsel als wapen. ,,Voedsel moet worden gebruikt om mensen te voeden. Wij geven er de voorkeur aan te zetten tot onderhandelingen, eerder dan een kant te steunen in een extreem ingewikkeld conflict'', aldus een woordvoerster van Oxfam in Washington. Het WFP toonde zich bezorgd dat de veiligheid van alle hulporganisaties in gevaar komt als bepaalde hulpverleners zich partijdig opstellen. Het betreft dan in het bijzonder de geloofwaardigheid van Operatie Lifeline Sudan, die als neutraal wordt beschouwd en ook van de medewerking van beide partijen afhankelijk is. De hulpverleners van Lifeline Sudan voeden elke maand twee miljoen mensen, in gebied onder controle van de regering en in gebied onder controle van het SPLA. Volgens het WGP zouden de vliegtuigen van Lifeline Sudan wel eens militair doelwit kunnen worden als de Amerikanen met eigen vliegtuigen de rebellen gaan bevoorraden,

Woordvoerders van het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken konden nog niet zeggen of Washington zich inderdaad van dit nieuwe wapen gaat bedienen. Eerst moeten Buitenlandse Zaken en de Nationale Veiligheidsraad hierover worden geraadpleegd. Daarbij zullen ook de gevaren voor de hulporganisaties in overweging worden genomen. (Reuters)