Vakbond tegen verzelfstandiging GVB

Abvakabo FNV is tegen de voorstellen van het Amsterdamse college van burgmeester en wethouders over verzelfstandiging van het gemeentevervoerbedrijf (GVB). Het college wil van het GVB een naamloze vennootschap maken, waarvan de gemeente de enige aandeelhouder wordt. Donderdag worden de plannen in de raadscommissie besproken.

In het college-akkoord is het streven naar verzelfstandiging van het GVB opgenomen. B&W willen een meer zakelijke relatie met de onderneming. Abvakabo FNV vindt dat de gemeentepolitiek verantwoordelijk moet blijven voor het openbaar vervoer in Amsterdam. De directie van het GVB ziet de plannen wel zitten, de ondernemingsraad is tegen. De vakbond is bang dat onrendabele lijnen komen te vervallen als het GVB bedrijfsmatiger gaat werken. Ook vreest de Abvakabo FNV dat de veiligheid van het openbaar vervoer in het geding komt. (ANP)