Tolken

Met veel interesse heb ik het artikel `Het inkomen van de tolk' in deze krant van 20 november gelezen.

Wat mij echter als betrokkene en deelnemer aan het genoemde overleg bij het ministerie van Justitie van het hart moet, is dat in de rubriek ten onrechte staat vermeld dat de werkgroep bij het departement waarin ook tolken zijn vertegenwoordigd het niet eens geworden zou zijn.

Er is wel degelijk een overeenkomst bereikt over nieuwe tarieven maar het ministerie van Justitie zegt de nieuwe tarieven nog niet te kunnen toepassen. Verder wil ik ook graag duidelijk maken dat de voor de gerechtstolken geldende tarieven brutobedragen betreffen en dat wij geen recht hebben op uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vakantietoeslagen en geen vakantiedagen of pensioenvoorziening hebben. Tevens hebben wij geen enkele garantie op werk en het genoemde aantal declarabele uren is lang niet altijd haalbaar.

Desondanks doen wij ons werk met veel inzet en plezier en hopen wij het nog lang voor Justitie te mogen doen, maar dan wel onder betere voorwaarden.