Sociale partners gaan weer praten

Werkgevers- en werknemersorganisaties gaan weer praten met minister De Vries (Sociale Zaken) over de uitvoering van de sociale zekerheid. De sociale partners zijn met de bewindsman in conflict nadat deze in een plan heeft voorgesteld hun betrokkenheid bij WW en WAO.

Eind deze week of volgende week zullen De Vries en zijn staatssecretaris Hoogervorst spreken met werknemersvoorman L. de Waal van de FNV en werkgeversvoorzitter J. Schraven van VNO-NCW. Het overleg volgt op een brief van De Vries aan De Waal en Schraven en wordt door de sociale partners getypeerd als een technisch gesprek. De vier zullen niet onderhandelen over de voorstellen van het kabinet, maar zich beraden over de ontstane impasse in de besprekingen over de sociale zekerheid. ,,We gaan niet praten over de inhoud. Daar heeft de minister ons ook niet voor uitgenodigd'', zei De Waal gisteren.

De uitkomst van het gesprek kan wat de sociale partners betreft zijn dat wordt onderhandeld over de hoofdlijn van De Vries' plan dat de toekenning van WW- en WAO-uitkering volledig in overheidshanden wordt gelegd. Als De Vries geen bereidheid toont hierover te praten, zullen de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties FNV en CNV uit de besturen stappen van verschillende instellingen zoals de arbeidsbureaus en de coördinator van de sociale zekerheid, het LISV.

De werkgevers willen zo ver niet gaan. Als het overleg strandt, zullen ze waarschijnlijk afwachten hoe de plannen van het kabinet in de Tweede Kamer worden behandeld en druk uitoefenen op politici om hen wijzigingen in de kabinetsvoorstellen te laten aanbrengen.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW geeft te kennen niet veel vertrouwen te hebben in de goede afloop van het gesprek tussen De Vries, Hoogervorst, De Waal en Schraven. ,,Wij hebben nog geen enkele aanwijzing dat het door de sociale partners gevraagde gesprek op hoofdlijnen mogelijk is'', zegt een woordvoerder van VNO-NCW.

Premier Kok denkt dat de huidige crisis in het overleg tussen sociale partners en kabinet, ook wel bekend als het poldermodel, over tien jaar wordt beoordeeld als een rimpeling in een oceaan.

Uitnodiging via www.nrc.nl/DenHaag