Nederlanders gematigd positief

Nederlandse gevangenen en hun belangenbehartigers reageren positief op het vandaag getekende verdrag, maar hebben ook bedenkingen. ,,Op zich ben ik heel blij'', zegt L. van der Meulen van de Vereniging van relaties van gedetineerden in Marokko.

,,Het is in principe positief'', vindt ook dominee J. Spoor van de stichting Epafras. Beiden spanden zich de afgelopen jaren in voor de gedetineerden in Marokko en drongen aan op een regeling.

Zowel Spoor als Van der Meulen plaatsen ook kanttekeningen. ,,Het probleem zijn de hoge boetes die de gevangen moeten betalen voordat ze overgeplaatst kunnen worden. Soms loopt dat in de tienduizenden gulden'', zegt Van der Meulen.

Volgens Spoor is het ook ,,heel zuur'' voor de gedetineerden die niet overgeplaatst kunnen worden – wegens een te hoge boete, een dubbele nationaliteit of een straf van minder dan een jaar. ,,Daar voorzie ik psychische problemen'', aldus Spoor. Marokko behoudt de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen het uitleveringsverzoek te weigeren – ook dat stuit op enige scepsis bij de Nederlandse gevangenen en hun belangenbehartigers.