KPN mag concurrent hoger tarief berekenen

Telecombedrijf KPN mag concurrenten die gebruik maken van het KPN-net hogere prijzen in rekening brengen. Toezichthouder Opta stemt in met de voorstellen voor interconnectietarieven die KPN heeft gedaan op basis van de te verwachten kosten tot juli 2000.

De Opta twijfelt echter aan de opgaaf van de kosten over de periode juli 1998-juli 1999. Een woordvoerder: ,,KPN wil de definitieve tarieven hoger hebben, omdat zij zegt meer kosten te hebben gemaakt. Wij hebben op sommige punten twijfel over de hoogte van die kosten. Daarom hebben wij daar nog geen uitspraak over gedaan.'' Hij verwacht dat er nog voor het eind van het jaar duidelijkheid is. Als de Opta de hogere claim van KPN wel goedkeurt, kunnen de concurrenten nog een rekening verwachten.

Opta stelt de tarieven die KPN in rekening mag brengen een jaar vooruit voorlopig vast. Na afloop komt de definitieve vaststelling op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

KPN mag nu de meeste interconnectietarieven verhogen. Voor interregionaal verkeer mag er 7 procent bij. Voor regionale interconnectie gaat de prijs 4 procent omhoog en voor lokale interconnectie 6 procent.

Carrierselectbedrijven, die hun telefoondiensten aanbieden met een viercijferige code die altijd met 16 begint, moeten voor interregionale aansluiting 3 procent meer betalen. Voor regionale en lokale interconnectie blijven hier de tarieven gelijk. De prijs die KPN maandelijks in rekening brengt voor de koppeling van het net van de concurrent aan dat van KPN zal 8 procent dalen. (ANP)