IMF eens met economisch plan Brazilië

Het Internationaal Monetair Fonds stemt in met Braziliaanse voorstellen voor economische hervorming, waardoor het land aanspraak maakt op leningen tot een totaal van 4,69 miljoen dollar (10,2 miljard gulden).

Dat heeft directeur Stanley Fisher gisteravond in Washington bekendgemaakt. Bijna een jaar geleden kreeg Brazilië de toezegging voor een leingenpakket van 18 miljard dollar om de financiële crisis die het land in 1997 trof, te overwinnen. Voorwaarde voor feitelijke toekenning van leningen uit dit pakket is dat in overenstemming met het IMF een serie hervormingen wordt doorgevoerd.

Volgens Fisher ontwikkelt de Braziliaanse economie – de grootste van Zuid-Amerika - zich nu gunstig en wordt vooruitgang met de hervormingen geboekt. In juli werd voor het hele jaar 1999 nog een krimp van 1 procent verwacht, maar nu voorziet het IMF een lichte groei van de economie. De werkloosheid vertoont een geleidelijke daling. Enige bezorgdheid bestaat echter wel over een recente stijging van de inflatie.

Brazilië heeft nog niet alle IMF-leningen opgenomen waartoe het land tot nu toe aanspraak maakt. Of het de nieuwe tranche van 4,69 miljard dollar op korte tijd nodig heeft is nog onduidelijk, want het renteniveau ligt lager dan de tarieven die gelden in de internationale financiële markten en komt dichtbij het tarief van het IMF.

Ook de Aziatische landen die grote leningen van het IMF kregen om hun finaciële crisis te overwinnen zijn volgens het fonds goed op weg naar economisch herstel. Alleen Rusland, dat dringend behoefte heeft aan meer geld, vecht voor een nieuwe leningtranche van 4,5 miljard dollar die eerder dit jaar onder scherpe voorwaarden werd toegezegt.

Het IMF-programma voor Brazilië werd in januari van dit jaar herzien, nadat de regering onder sterke druk van de financiële markten haar anti-inflatieprogramma afzwakte, waardoor de nationale munt – de real – sterk in waarde daalde tegenover de dollar. Daarna wisten de regering en de Centrale Bank door een strikt monetair beleid een inflatiespiraal te voorkomen.

Het IMF adviseerde Brazilië gisteren een voorzichtig rentebeleid te voeren om de recente stijging van de inflatie in de hand te houden, maar het fonds denkt dat er volgend jaar wel enige ruimte ontstaat voor renteverlaging. Door een voorzichtig rentebeleid kan Brasilia de real beter ondersteunen dan door ingrepen in de valutamarkt, aldus het IMF. (Reuters)