GVB verzweeg tekort 6,8 mln

Het Amsterdams Gemeentevervoerbedrijf (GVB) heeft een tekort van 6,8 miljoen gulden op het gehandicaptenvervoer van Stadsmobiel verzwegen. Verantwoordelijk wethouder G. ter Horst neemt de zaak hoog op en overweegt voor het gehandicaptenvervoer een marktpartij te zoeken.

Het GVB brengt ieder kwartaal een financiële rapportage uit aan de verantwoordelijk wethouder, maar over een tekort bij Stadsmobiel is de eerste helft van dit jaar niets gemeld. Pas eind september meldde de directie haar informeel dat er een waarschijnlijke tegenvaller was. Ter Horst kreeg pas op 11 november de door haar gevraagde formele melding.

Over 1999 had het GVB een winst begroot van 1,1 miljoen, dat is nu een verlies geworden van 6,8 miljoen gulden. De totale begroting van Stadsmobiel is vijftien miljoen gulden. De tegenvaller is mede ontstaan doordat het GVB onder druk van de gemeenteraad een aantal verbeteringen moest aanbrengen, omdat gehandicapten vaak uren moesten wachten op de Stadsmobiel. Het GVB heeft een nieuwe telefooncentrale aangelegd en meer chauffeurs aangesteld. Dit heeft geleid tot minder klachten en een positiever oordeel van de gemeentelijke Ombudsman.

Wethouder Ter Horst schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ,,de ontstane situatie snelle en doortastende acties vereist''. Het GVB moet uiterlijk 1 december voorstellen doen voor bezuinigingen die op de korte termijn effect hebben. En het vervoerbedrijf moet voortaan elke maand een finaciele rapportage over Stadsmobiel leveren. Als het GVB de wethouder niet binnen al te lange tijd kan garanderen dat het vervoerbedrijf de Stadsmobiel kostendekkend kan uitvoeren, dan zal zij naar ,,een andere uitvoerder van Stadsmbiel zoeken''.

Het GVB, dat vanochtend niet wilde reageren, verkeert al jaren in financiële problemen. Mismanagement, voortdurende reorganisaties en bezuinigingen brachten het bedrijf midden jaren negentig in een deplorabele staat. Begin 1996 bleek dat er een tekort was van 150 miljoen gulden. De gemeentelijke accountantsdienst Acam constateerde deze zomer, dat de administratie van het GVB grote hiaten vertoont. Het vervoerbedrijf zou daardoor tonnen aan gemeente- en rijkssubsidies zijn misgelopen.