`Geef politie hoger loon naar werken'

De salarissen van politieagenten moeten kunnen worden gedifferentieerd naar werkomstandigheden. Agenten in de grote steden moeten beter worden beloond dan collega's in de periferie met relatief licht werk.

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) zei gisteren in de Tweede Kamer dit idee te willen gaan bespreken met de politiebonden, maar hij zei er meteen bij niet te verwachten dat de bonden veel voor het plan voelen. De Kamer debatteerde met de bewindslieden van Justitie en van Binnenlandse Zaken over het onderdeel `politie' uit de begroting voor volgend jaar. Het idee om agenten in de grote steden meer te gaan betalen, komt van D66. Woordvoerster Scheltema-De Nie: ,,Het is in Nederland heel gebruikelijk dat zwaarder werk ook beter wordt beloond.''

Peper deed zijn toezegging nadat was gebleken dat zich een meerderheid aftekende voor de salarisdifferentiatie. Wel waarschuwde hij ervoor dat er zeker vijf tot tien jaar overheen zal gaan voordat het idee kan worden gerealiseerd. Daarbij komt dat hoofdcommissarissen nu al de mogelijkheid en de middelen hebben om met toeslagen zwaar werk extra te honoreren.

De landelijke politiebond NPB liet gisteren meteen al weten geen oren te hebben naar verschillende CAO's voor de Randstad en de rest van het land. Een woordvoerder wees er op dat agenten in probleemwijken als het Spijkerkwartier in Arnhem of de Groningse Oosterparkbuurt het even zwaar hebben als hun collega's in Amsterdam of Rotterdam.

Verbetering van de arbeidsomstandigheden is eerder geboden, aldus de NPB. Zo zou bijvoorbeeld het Amsterdamse korps aspiranten moeten helpen bij het vinden van huisvesting. Ook kantinefaciliteiten zouden moeten worden verbeterd en de dienstdoende agent zou ook zonder problemen zijn auto in de buurt van het bureau kwijt moeten kunnen.

De regionale Amsterdamse Politie Vakorganisatie (APV) daarentegen is voorstander van het door Peper omarmde idee van D66. De APV zet zich scherp af tegen de landelijke bond, die zij ervan beticht de moeilijkheden in de grote steden niet ernstig te nemen.

De Tweede Kamer vindt ook dat het afgelopen moet zijn met grote kasoverschotten van sommige politiekorpsen. Onder verwijzing naar het bankieren van de provincie Zuid-Holland vinden alle fracties dat financiële activiteiten als bankieren en beleggen geen taak van dergelijke overheidsinstellingen mogen zijn.

Minister Peper is het daarmee eens en zegde toe een eind aan die overschotten te zullen maken.