FNV verhoogt looneis voor 2000 naar vier procent

De vakcentrale FNV heeft de looneis voor 2000 verhoogd van 3 naar 4 procent plus nog eens 0,5 procent voor immateriële zaken. ,,Wij hebben goed geluisterd naar onze leden en die eisen meer loonsverhoging'', aldus CAO-coördinator Henk van der Kolk gistermiddag tijdens een persconferentie in Amsterdam. ,,Wij hebben de indruk dat 4 procent spoort met het gevoel van onze achterban.''

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal beklemtoonde dat de verhoging van de looneis niets van doen heeft met het huidige dispuut met de regering over de reorganisatie van de sociale zekerheid.

De FNV verhoogde de looneis het afgelopen half jaar regelmatig. In mei beliep die nog 1,75 à 2,25 procent en op Prinsjesdag in september werd het 3 procent. Op 16 oktober liet de FNV ook dat maximum los nadat verscheidene aangesloten bonden zoals Abvakabo, de Bouw- en Houtbond, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Horecabond meer eisten.

Dat de sloteis nu uitkomt op 4 plus 0,5 procent is volgens Van der Kolk verantwoord gezien de sterke economische groei die in het derde kwartaal van dit jaar volgens het CBS 4 procent bedroeg. En de prognoses voor volgend jaar zitten op 3 procent of hoger. Ook de 'grote verrijking' van topmanagers speelde een rol bij de FNV-achterban, aldus Van der Kolk die pleitte voor een wet op de openbaarmaking van managersinkomens.

Hij stelde dat FNV 'ook in dit poenjaar' wil doorgaan met het stellen van kwaliteitseisen. Er dient dus meer te worden geïnvesteerd in uiteenlopende zaken als kwaliteit van de arbeid, oudere werknemers, bestrijding van werkdruk en meer werk voor allochtonen. Verder wil FNV's CAO-coördinator gezien de snelle wisselingen in prognoses over de toekomstige economie – een jaar geleden werd voor 1999-2000 nog een lichte teruggang voorspeld – voorlopig inzetten op 1-jarige arbeidscontracten.

LOONEIS pagina 18