Fiscaal plan EU dreigt stuk te lopen

De kans dat de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Top in Helsinki op 10 en 11 december tot een akkoord komen over Europese belastingharmonisatie is zeer klein geworden, na Brits verzet tegen de plannen.

Dit bleek gisteren na afloop van de reguliere vergadering van ministers van Financiën van de Europese Unie. De Britse minister van Financiën Brown bleef zich daar inzetten voor een Britse uitzonderingspositie ten aanzien van de voorgestelde bronbelasting op spaargeld. Deze bronbelasting van, zoals het voorstel luidt, twintig procent mag volgens het Verenigd Koninkrijk niet van toepassing worden op zogenoemde `eurobonds'. Dat zijn obligaties die zijn uitgegeven in een andere valuta dan de nationaliteit van de uitgever. Eurobonds worden voor het grootste deel uitgegeven en verhandeld in de Londense City.

De City is sinds 1963 het wereldwijde middelpunt geworden van deze handel, nadat in de Verenigde Staten een belasting op rente-inkomsten van buitenlandse investeerders werd ingevoerd, en de handel vervolgens massaal uitweek naar Londen. De Britse regering vreest nu dat hetzelfde zal gebeuren bij de invoering van een Europese bronbelasting, waardoor de handel zich naar buiten de Europese Unie verplaatst. De totale waarde van de in de City genoteerde eurobonds is rond de 3.000 miljard euro.

De Finse minister van Financiën Niinisto zei na afloop van de bijeenkomst dat het Verenigd Koninkrijk 13 andere landen tegenover zich vond. Ook Luxemburg verzet zich tegen de invoering van een Europese bronbelasting. In het plan heffen banken zelf de belasting op rente van hun cliënten, of wisselen informatie uit met de belastingsdienst van de EU-lidstaat waarvan de cliënt ingezetene is. Finland, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU, heeft belastingharmonisatie tot speerpunt van zijn voorzitterschap gemaakt.

De kans dat de regeringsleiders er in Helsinki in slagen toch tot overeenstemming te komen werd door minister Zalm van Financiën na afloop van de bijeenkomst laag ingeschat. ,,Het hele pakket hangt aan een zijden draad.'' aldus Zalm. Volgens Zalm zat in de Britse opstelling geen enkele beweging.

De bronbelasting maakt deel uit van een groter pakket aan gelijkschakelingen van Europese belastingen. Ook fiscale behandeling van bedrijven, die in de lidstaten onderling flink verschilt, moet daarbij worden rechtgetrokken. Nederland scoort volgens een Europese werkgroep van alle lidstaten het hoogst op een lijst van landen met fiscale voordelen.