De hele wereld een islamitische staat!

Vanuit Londen probeert een bont gezelschap dissidenten de wereld te veranderen. Als eerste in een korte serie: sjeik Omar Bakri.

Ligt de toekomst voor de wereld in een islamitisch kalifaat of het Westerse secularisme? Het is geen vraag voor sjeik Omar Bakri Muhammad, zelfbenoemd rechter van het shari'a-hof (islamitisch gerechtshof) in Groot-Brittannië en amir (leider) van de fundamentalistische Muhajiroun-beweging. ,,Het staat vast dat de Britse – lees Westerse – maatschappij naar de afgrond van decadentie afglijdt. Alcoholisme, drugsmisbruik, zedeloosheid, homoseksualiteit en egoïsme hebben een maatschappij gecreëerd die voortdurend in angst leeft. De oplossing is de wet van het land te vervangen door de wet van God.''

Sjeik Omar Bakri, Syriër van geboorte en politiek vluchteling in het Verenigd Koninkrijk, voert zijn strijd vanuit een modern kantoorgebouw in het troosteloze Tottenham in het noorden van Londen, waar trendy restaurants hebben plaatsgemaakt voor goedkope Tandoori-eethuisjes. Sjeik Bakri moge een fundamentalist zijn, hij is wel van deze tijd. Een batterij computers omringt hem, en de website van zijn Muhajiroun (de eerste metgezellen van de profeet Mohammed in Medina) is zijn wapen.

De zwarte vlag van de islam (de groene is die van het aan Amerika onderhorige Saoedische regime) wappert vrolijk bovenin sjeik Bakri's website, boven de kop `Islam is de Hoogste Ideologie'. Daar zijn de plaatsen en data te vinden van de talrijke spreekbeurten die Bakri en zijn geestverwanten over het hele land houden – want de sjeik gelooft in de macht van het woord. `De Rol van Islamitische Bewegingen' bespreekt hij bijvoorbeeld, of `Homoseksualiteit en Godslastering: De Vruchten van de Westerse Wet'. Zo probeert hij andersdenkenden tot zijn standpunt over te halen. Volgens onvriendelijke schattingen heeft hij enkele honderden aanhangers, zelf zegt hij met name op universiteiten erg succesvol te zijn.

De wereld telt volgens sjeik Bakri sinds de ondergang van het kalifaat (het Ottomaanse rijk) in 1924 geen enkele echte islamitische staat meer; er zijn alleen staten bevolkt met islamitische gelovigen. Maar de regeringen daarvan geloven in kapitalisme of liberalisme of democratie, terwijl in een waarachtig islamitisch systeem God almachtig is. ,,Het sluiten van compromissen is de ideologie van het kapitalisme. Jullie hebben nooit goed of kwaad. Het is altijd in het midden. Nooit zwart of wit. Altijd grijs. Parlement is: waar vinden we uiteindelijk de meerderheid? In de islamitische staat kennen wij dit probleem niet. Wij hebben helemaal geen parlement.''

,,Of God is nutteloos, en hij heeft geen antwoord op alle problemen van de mens, of hij is almachtig. En hij is waarlijk almachtig!''

Bakri strijdt vanuit Londen, omdat hij in eigen land en de rest van het Midden-Oosten zijn leven niet zeker is. Maar zijn eerste doelwit zijn niet de Midden-Oosterse regeringen. ,,Zij zijn de marionetten van déze regering (in Londen). Als wij hier aanvallen, schaden we ze meer. Als je marionetten en meesters hebt, en je doodt de meesters, dan zakt alles in elkaar.''

Maar dat moet niet te letterlijk worden genomen. Het is geen gewapende strijd, die hij voert, hier in het Westen althans: hij blijft strikt binnen de marges van de wet. ,,De islam verbiedt ons diegenen aan te vallen die ons veiligheid bieden.''

En bovendien is het krachtens de islam weliswaar toegestaan om bezet islamitisch gebied met geweld te heroveren, maar andersdenkende landen moeten in rationeel debat worden overtuigd. ,,De jihad (heilige oorlog) is er voor Tsjetsjenië, Palestina en Kashmir, voor de christenen is er het debat.''

En zijn recente doodvonnis tegen de Amerikaanse toneelschrijver Terrence McNally dan, omdat die Jezus had beledigd, en tijdens de Golfoorlog in 1991 tegen de toenmalige Britse premier Major wegens de aanvallen op Irak? ,,Ik zei: John Major is een legitiem doelwit voor moslims in het Midden-Oosten om te doden. Ik zei niet dat Major hier moest worden gedood. Ik mag niets doen. Ik geef alleen het islamitisch perspectief. Ik zeg niet: doe! Ik zeg: het is toegestaan. Ik ben niet de commandant, zoals (de ex-Saoedische financier van terrorisme) Osama Bin Laden. Mensen vragen me: wat is het vonnis aangaande de Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië? Ik zeg: ze vormen een legitiem doelwit voor de moslims. Het is toegestaan. Bin Laden zei: doe het!''

Amerika is legitiem doelwit, want zijn buitenlandse politiek is destructief – wegens de steun voor Israel bijvoorbeeld. Bakri staat dus ook achter de aan Bin Laden toegeschreven aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, die in 1998 meer dan 200 burgers het leven kostten. ,,Bin Laden heeft nooit gezegd dat vrouwen en kinderen moeten worden vermoord. De mensen in het Westen worden gehersenspoeld door de media die de tong zijn van de heersers. U zou dat heel goed moeten weten. Het is een kruistocht: te bewijzen dat de islam barbaars is.''

,,Laten we aannemen dat Bin Laden achter de aanslagen op de ambassades zit. Wij steunen elke aanval tegen militaire doelen. De burgers waren niet het doel, ze bevonden zich ìn het doel. Als u Afghanistan en Soedan bombardeert, worden er ook burgers gedood. Dan zegt mevrouw Albright (de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken): oorlogsslachtoffers! Dat is wel aanvaardbaar! Alle Amerikaanse troepen en ambassades vormen militaire doelen. Dat zegt de islam. U vindt het terrorisme. Maar dat zegt ons niets. Want wij gehoorzamen niemand, we volgen niemand, we onderwerpen ons aan niemand dan God.''

Werkt sjeik Bakri misschien ook samen met Bin Laden en andere gelijkgestemde groepen? ,,Bosnië, Kosovo, Tsjetsjenië hebben ons verenigd. We werken samen in de jihad om bezette gebieden te bevrijden'', zegt hij. Maar, voegt hij er haastig aan toe, de marges van de Britse wet indachtig, alleen voor de ideologische strijd, om geld in te zamelen en mensen te rekruteren.

site sjeik Bakri

obm.clara.net/Pages/main.html