Concessie mogelijk over besluit F-16's

Minister De Grave (Defensie) is bereid terug te komen van zijn besluit om een squadron F-16's af te stoten mits de Tweede Kamer ervoor zorgt dat hij dan op een andere manier aan de circa 60 miljoen gulden per jaar komt die het aanhouden van deze 18 F-16's op de basis Volkel kost.

Dit zei De Grave gisteren bij de aanbieding van de Defensienota 2000. ,,Er zijn geen veto's, maar het is geen bedrag dat je makkelijk in de plooien van je jas vindt'', waarschuwde hij.

In de Tweede Kamer hebben de regeringsfracties overwegend positief gereageerd. Lof hebben zij vooral voor het plan om de krijgsmacht moderner, parater en sneller inzetbaar voor vredesoperaties te maken. Waardering bestaat in de hele Kamer voor de voorgenomen verbetering van het personeelsbeleid. De oppositie (CDA, GroenLinks, SP, kleine christelijke fracties) is teleurgesteld. Een grote Kamermeerderheid (PvdA, VVD, D66, CDA en de kleine christelijke partijen) wil niet terug van zes naar vijf squadrons F-16.

Voor het voorstel om het aantal grote marinefregatten van 16 tot 14 te beperken en bij vervanging vooral corvetten voor kustbeveiliging te kopen, geldt ook dat het ,,op termijn bespreekbaar'' is, zei de minister. Maar een `uitruil' van (minder) fregatten tegen (meer) F-16's sluit hij uit. Want het vroeger uit de vaart nemen van moderne fregatten zou bij de marine tot een te grote kapitaalvernietiging voeren; daarom is hier de timing belangrijk, zei hij. De PvdA wil terug naar acht fregatten, het CDA naar twaalf, GroenLinks en de SP willen nog verder gaan, de SP is zelfs voor afschaffing van de marine.

Net als het CDA maken de VVD en de kleine christelijke zich zorgen over de financiering van De Graves plannen tot 2010. De VVD, de Graves eigen partij, ziet de komende jaren een ,,onverantwoorde'' daling van de investeringen tot 20 procent van het budget ontstaan. De spanning tussen noodzakelijke middelen en beschikbaar budget is niet opgeheven, concludeert zij.

Het CDA ziet ,,goede bedoelingen'' maar vindt dat de Defensienota financieel gesproken ,,op te dun ijs staat''. CDA en VVD menen ook dat de opbrengstraming voor meer efficienncy (1,64 miljard) en verkoop van overtollig materieel (640 miljoen voor onder andere 135 tanks, 125 YPR-voertuigen, 430 wielvoertuigen 18 F-16's, 27 heli's, 2 fregatten) te optimisch is. De Grave en staatssecretaris Van Hoof zeiden gisteren dat hun nota budgettair solide is. Maar zij erkenden wel dat zij op financieel terrein geen speelruimte hebben en dat voor vredesoperaties en de eventuele kosten van meer Europese defensiesamenwerking extra geld op tafel zou moeten komen.

Met uitzondering van de VVD kritiseren alle grote partijen het trouwens dat De Graves nota nogal mager is over de Europese defensiesamenwerking. De Grave zei gisteren dat hij wil wachten op wat de Europese Top in Helsinki volgende maand concreet beslist over de opzet van een eigen, Europese veiligheidsidentiteit.