CDA-conferentie

In het artikel (20 november) over de CDA-conferentie over staatkundige vernieuwing te Scheveningen, waar onder meer een nieuw kiesstelsel ter discussie stond, staat dat daar `het beeld (ontstond) van een CDA-achterban die zich behoudender lijkt op te stellen dan de partijcommissie' die aanbevelingen deed omtrent staatsrechtelijke vernieuwing.

Uit opiniepeilingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal-Culturele Verkenningen 1998) blijkt echter dat zeventig procent van de CDA-stemmers voor invoering van het bindende referendum is (tegen tachtig procent van alle stemgerechtigden). De confererende CDA-partijkern in het Kurhaus is dus kennelijk niet gelijk te stellen met de CDA-achterban. Hetzelfde geldt overigens voor de VVD, waarvan de partijtop tegen het referendum is en 83 procent van hun kiezers voor.