Vrakking: één procureur-generaal volstaat voor OM

Het openbaar ministerie kan volstaan met één procureur-generaal. Dat zegt hoofdofficier van justitie H. Vrakking vandaag in deze krant.

Per 1 juni zijn de gebiedsgebonden procureurs-generaal afgeschaft. De vijf PG's hebben nu een inhoudelijke portefeuilleverdeling. Volgens Vrakking is er evenwel ,,nog maar één nodig, die waakt over de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie en de rechtspositie van officieren van justitie.'' Het driehoeksoverleg met burgemeester, hoofdofficier en korpschef zou volgens hem over het veiligheidsbeleid rechtstreekse afspraken moeten gaan maken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In dat geval valt de functie van procureur-generaal er tussen uit. Naar Engels model zou er wel één procureur-generaal voor het hele land moeten overblijven die los van politieke opvattingen de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie beschermt en die als buffer fungeert bij conflicten tussen hoofdofficieren en de minister.

Het college van PG's kan nog zoveel richtlijnen naar hoofdofficieren doen uitgaan, vindt Vrakking, in de driehoek hebben zij niets te vertellen als burgemeester en korpschef tegen zijn. Oud-president van de Amsterdamse rechtbank B. Asscher is het met Vrakking eens. Asscher: ,,De hele IRT-affaire is terug te voeren op de onduidelijke positie van de procureur-generaal, die geen deel uitmaakt van het driehoeksoverleg.''

Vrakking pleitte eerder dit jaar voor een door de gemeenteraad gekozen hoofdofficier. Gepaard aan een gekozen burgemeester en korpschef zou dat volgens Vrakking ,,echte democratische controle'' geven aan de gemeenteraad. Andere hoofdofficieren en het college van procureurs-generaal wilden toen niet op zijn pleidooi reageren. Vrakking steunde ook toenmalig secretaris-generaal Van Wijnbergen (Economische Zaken) in zijn voorstel taken van het OM te privatiseren.

Profiel Vrakking:pagina 2