Russische acties in Tsjetsjenië zijn noodzaak

Rusland staat volkomen in zijn recht met zijn militaire acties in Tsjetsjenië, de westerse kritiek ten spijt. Voor Moskou staat voorop dat het in de eerste plaats zijn burgers beschermt en een einde maakt aan het internationale terrorisme van de Tsjetsjeense bendes, meent

Vladimir Roesjajlo. Van een eventuele onafhankelijkheid van Tsjetsjenië is geen sprake.

Alles wat in Tsjetsjenië plaatsvindt is uitsluitend een binnenlandse aangelegenheid van Rusland. De oplossing van de problemen in de noordelijke Kaukasus vereist dan ook een grondige kennis en inventarisatie van de vele factoren die samenhangen met zowel de geschiedenis als met de dag van vandaag. Helaas is er in deze zaak geen kant-en-klare analyse te maken. Het is een ingewikkeld proces dat de grootst mogelijke inspanning en tijd vergt.

Bovendien maakt de Tsjetsjeense kwestie deel uit van het probleem van het internationale terrorisme in zijn geheel, dat stevig verankerd is in Afghanistan en Centraal-Azië, in Noord-Afrika en op de Balkan.

De golf van terreur heeft nu ook de noordelijke Kaukasus bereikt. Bendes separatisten en extremisten uit deze streken, die in Tsjetsjenië een zone van wetteloosheid vormen, hebben gewapende acties gevoerd tegen de volken van de buurrepubliek Dagestan. Ook hebben zij terroristische aanslagen in Moskou, Volgodonsk en Boejnaksk gepleegd die in hun onmenselijkheid en wreedheid ongeëvenaard zijn.

De opsporing en aanhouding van degenen die deze acties hebben georganiseerd, gaat voort. Dit proces zal aan het eind van dit jaar zijn voltooid. Zo is alleen al in de eerste etappe van de door mijn ministerie uitgevoerde antiterreuroperatie `Wervelwind' een grote hoeveelheid wapentuig, munitie en circa 500 ton springstof vernietigd.

Ook West-Europa en Amerika weten wat het internationale terrorisme voor betekenis heeft. De in die landen verkregen ervaring kan uiterst nuttig zijn voor het bestrijden van het terrorisme in Rusland. Toen ik onlangs in Washington was, heb ik materiaal over 1600 personen van Tsjetsjeense en Noord-Kaukasische oorsprong overhandigd, tegen wie in Rusland een federaal opsporingsbevel is uitgevaardigd. Er werden ook videocassettes overhandigd waarop enkele van die `personages' te zien zijn en ook de beestachtigheden die door de Tsjetsjeense misdadigers worden begaan ten opzichte van hun gijzelaars. Tussen de gijzelaars bevindt zich overigens een grote hoeveelheid buitenlanders. Geen van de misdadigers, over wie wij de VS hebben ingelicht, zal ongestraft blijven.

De oorlogshandelingen van de degenen die tegen het federale leger in Tsjetsjenië vechten, worden rechtstreeks door vreemde landen, organisaties en fondsen gefinancierd. Ik heb de Verenigde Staten een lijst voorgelegd van deze landen, organisaties en fondsen, opgesteld op basis van de informatie van de Russische inlichtingendiensten.

Tsjetsjenië is thans omgevormd tot een centrum van internationaal terrorisme. Er wordt op industriële schaal narcotica geproduceerd. De bevolking houdt zich bezig met ontvoering van mensen. Er vindt fabricage van valse dollars plaats, met behulp van mensen die afkomstig zijn uit Afghanistan en Pakistan. Ik beschik over informatie dat op het grondgebied van Tsjetsjenië een aantal bedrijven is gevestigd waar dollars worden vervalst die in partijen van 50.000 door Rusland worden verspreid. Deze valse dollars komen ook terecht in Arabische en Aziatische landen wanneer de Tsjetsjeense krijgsheren de rekeningen betalen van het aldaar gekochte wapentuig.

De regering van de Russische Federatie was gedwongen doortastende maatregelen te nemen om haar burgers te beschermen en de uitroeiing van het terrorisme te bereiken.

Het Westen wordt gekweld door drie knellende vragen: het – volgens de mening van sommige westerse politici – buitensporig gebruik van geweld door de Russische federale troepen in Tsjetsjenië, de groeiende verliezen onder vreedzame bevolking en de mogelijkheid van een snelle politieke oplossing van het conflict.

Er kan geen twijfel bestaan over het belang dat Rusland hecht aan een politieke oplossing van het probleem Tsjetsjenië. De handelingen van de federale overheid in Tsjetsjenië zijn erop gericht om daar zo snel mogelijk het normale leven terug te brengen en wij doen het maximale om onschuldige slachtoffers onder de vreedzame bevolking te voorkomen. Niet minder is het nodig om duidelijk vast te stellen met wie Moskou tot een politieke regeling wil komen en met wie niet.

Het voeren van een politieke dialoog met de Tsjetsjeense president Maschadov is uiterst moeilijk. Maschadov heeft zich op een lijn gesteld met Basajev, door hem tot een van zijn frontcommandanten te benoemen. Basajev wordt door de federale opsporingsdienst gezocht en is een internationale misdadiger. En Maschadov weet dat heel goed.

Of laten wij de vraag stellen over de ontvoering in Tsjetsjenië van de Russische generaal Spigoen. Iedereen in Tsjetsjenië weet waar hij zich bevindt, ook Maschadov. Maar hij doet er absoluut niets aan om zijn bevrijding te bewerkstelligen.

De laatste tijd heb ik vier ontmoetingen gehad met de minister van Binnenlandse Zaken van Tsjetsjenië. Al die ontmoetingen hadden een eenzijdig karakter. Zo vroeg hij ons ministerie van Binnenlandse Zaken om professionele communicatieapparatuur, bewapening, munitie en militaire kleding. Wij hebben hem dit alles gegeven. Ik ben er echter van overtuigd dat de Tsjetsjenen met die wapens tegen het Russische leger zullen vechten.

De afgelopen jaren heeft Moskou actieve inspanningen verricht om tot een politieke dialoog met de Tsjetsjeense leiders te komen. De weg naar een dialoog ligt nog steeds open. In Grozny weet men dat heel goed.

De onderhandelingen met de verantwoordelijke vertegenwoordigers van het Tsjetsjeense volk, die zich niet bevuild hebben met bloedige misdaden, kunnen op ieder gewenst moment beginnen – op basis van inachtneming van de Grondwet van de Russische Federatie en met erkenning van haar soevereiniteit en territoriale eenheid.

Vladimir Roesjajlo is minister van Binnenlandse Zaken van Rusland. ©RIA Novosti