Nieuwe idiotismen

In reactie op mijn kritiek op de vervagende grens tussen de woorden `als' en `dan', ontving ik enkele e-mails. P.C. van Kerkum stuurde uit Voorburg een paar ,,hedendaagse idiotismen'' die zich in het Nederlands idioom hebben genesteld: ,,Sedert kort is het in zwang gekomen `ergens op tegen zijn', wat ik ook al hoorde uit de mond van ministers en in het NOS-Journaal. Het `op' is overbodig en slaat nergens op. Horen we binnenkort ook `ergens op voor zijn'?'' Bij de weerpraatjes signaleert Van Kerkum ,,zeer vaak zinnen als `Noorwegen, daar regent het' en `Morgen, dan schijnt de zon','' volgens de inzender `overbodig' en ,,een soort kindertaal''. J. Plandsoen uit Hoogeveen schreef: ,,Jammer dat uw column niet ook bevatte `kennen en kunnen' en `hen en hun','' woordparen waarvan volgens deze e-mailer eveneens steeds minder sprekers in het openbaar weten hoe ze te gebruiken. Voorts wijst Plandsoen op het afnemende onderscheid tussen `ik' en `mij', zoals in de zin: ,,Hij is beter dan mij.''

Dit is een fragment uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op www.nrc.nl