Netelenbos: nachtregime uur langer

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil in de toekomst vóór 7.00 uur 's ochtends aanzienlijk minder vliegtuigen op Schiphol laten landen en vertrekken dan nu het geval is.

Daartoe wil ze met ingang van 2003 het zogeheten nachtregime op de luchthaven, dat thans van 23.00 uur tot 6.00 uur geldt, met een uur verlengen.

Dit heeft Netelenbos zaterdag op een PvdA-bijeenkomst in Rotterdam verklaard. Ze hoopt hiermee bewoners in de omgeving van Schiphol een iets langere nachtrust te gunnen. ,,Dat uurtje zal echt uitmaken'', zei de minister. ,,Ik woon zelf in die buurt en ik word nu zelf om zes uur `s ochtends wakker.''

Schiphol wilde vanmorgen nog niet reageren op het plan van de minister omdat de luchthaven in het duister tast omtrent de exacte bedoelingen van Netelenbos. Woordvoerder R. Wever wees erop dat het nachtregime in de praktijk al sinds 1995 tot 7.00 uur 's ochtends geldt. Op grond hiervan mogen maar twee van de vier banen, de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan, worden gebruikt tot 7.00 uur. Dit beperkt niet zozeer het aantal vluchten als wel de richting waarin die worden uitgevoerd.

Wever sloot echter niet uit dat Netelenbos doelde op een verandering in de nachtzonering. Die geldt eveneens van 23.00 uur tot 6.00 uur 's ochtends en stelt limieten aan het aantal decibels dat tijdens de nacht mag worden geproduceeerd. De regels voor de nachtzonering maken het onaantrekkelijk voor Schiphol om in de nachtelijke uren vliegtuigen starts of landingen te laten uitvoeren. Die kunnen in sommige gevallen tien keer zo zwaar tellen als vluchten midden op de dag.

Een verandering in de nachtzonering zou drastischer consequenties hebben voor Schiphol dan een verlenging van het nachtregime. De luchthaven zou dan genoopt zijn alle vluchten sterker te concentreren tijdens de daguren. Schiphol heeft toestemming het komende jaar 400.000 vluchten te verwerken.

Netelenbos zei van plan te zijn een voorstel over de nachtelijke vluchten aan de orde te zullen stellen in het kabinetsberaad van 17 december. Dan staan er ook andere luchtvaartkwesties op het programma, in het bijzonder de vraag of de groei van de luchtvaart op het huidige Schiphol of op een kunstmatig eiland in de Noordzee dient te worden opgevangen.

Opnieuw uitte de minister haar spijt over het besluit van de milieubeweging vorige week uit het TOPS-overleg met de luchtvaartsector over Schiphol te stappen.