Mandela werkt aan top tussen Syrië en Israel

Nelson Mandela, de Zuid-Afrikaanse ex-president, spant zich in om een top te beleggen tussen de Syrische president Hafez Assad en de Israelische premier Ehud Barak. Radio Israel meldde vanmorgen dat deze top nog voor de eeuwwisseling in de Jordaanse hoofdstad Amman zou moeten plaatshebben. Het is de bejaarde Afrikaanse leider erom te doen op een sentimenteel moment in de geschiedenis het Israelisch-Syrische vredesoverleg een krachtige impuls te geven. Volgens de Israelische radio heeft Mandela in Pretoria gezegd de komende weken volledig in beslag te worden genomen door zijn vredesinitiatief.

Een top zou tevens een bekroning zijn voor de inspanningen die de Jordaanse koning Abdallah zich getroost om het voornamelijk op de territoriale kwestie – de Golan – vastzittende vredesoverleg tussen Jeruzalem en Damascus uit het slop te halen. Israel ontkent de Syrische stelling dat de vermoorde premier Yitzhak Rabin had voorgesteld om de hele door Israel in 1967 veroverde hoogvlakte van Golan voor vrede op te geven. Een boodschap van die strekking is volgens Syrië door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher tijdens een van zijn vele retourvluchten tussen Jeruzalem en Damascus aan president Assad overgebracht.

Radio Israel haalde vanmorgen politieke kringen in Jeruzalem aan die nogal wantrouwig staan tegenover het initiatief van Mandela. Hij zou zijn initiatief willen baseren op het model van de Israelisch-Egyptische vrede, dat wil zeggen vrede tegen Israels opgave van de hele Golan. Tijdens zijn recente bezoek aan Israel wezen Israelische commentatoren erop dat Mandela niet is vergeten dat Israel Zuid-Afrika bewapende toen hij als strijder tegen de apartheid gevangen zat.