MAASTRICHTS LIEDBOEK

De geschiktheid van het Nederlands als zangtaal was ook in 1554 al punt van discussie. In het `Maastrichts Liedboek' uit dat jaar zijn liederen van liefdesverlangen en -verdriet, zuipschuiterij en de schone maand mei verzameld, allemaal op Nederlandse teksten, want daar was het de samensteller juist om te doen. Vooral minder bekende Nederlandse componisten zijn in het liedboek goed vertegenwoordigd, maar de muziek is er niets minder om. En zij wint nog aan bekoring door het zachte, charmante Nederlands en de boertige directheid die de tekstinhoud veelal kenmerkt: `Meysken, wildy vechten/ teghen dese knechten/ so doet u hemdeken aan!'

Deze muziek bleef ondanks haar kwaliteit toch veronachtzaamd, want ergens in de afgelopen vier eeuwen ging de sopraanpartij verloren. Deze is nu gereconstrueerd door tenor Nico van der Meel en musicoloog/ luitist Louis Peter Grijp. Beide zijn verbonden aan het Utrechtse ensemble Camerata Trajectina, en legden daarmee een selectie uit het liedboek vast. De cd bevat zowel het meerstemmig liedboek-repertoire als ook de veel eenvoudiger volkswijsjes waarop de componisten zich vaak baseerden, steeds aanstekelijk, zeer verzorgd van dictie en met een zuiver gevoel voor het karakter van de muziek uitgevoerd door de bijna vijfentwintig medewerkende zangers en instrumentalisten. Het Maastrichts Liedboek opent de deuren naar sijnen tijt, een tijd waarin een vrolijck liedt voor veel claeghen soelaas biedt.

Camerata Trajectina: Maastrichts Liedboek. (Globe, GLO 6046)