FNV komt met looneis

De vakcentrale FNV maakt vanavond bekend of ze de centrale looneis voor 2000 op vier procent stelt.

Oud-premier Lubbers, oud-werkgeversvoorzitter Van Veen en premier Kok als voormalig voorzitter van de vakcentrale FNV hebben vanmiddag op het kasteel van Wassenaar het akkoord van Wassenaar uit 1982 `herdacht'. Na jaren van polarisatie hadden werkgevers, werknemers en het kabinet in dat jaar overeenstemming bereikt over loonmatiging in ruil voor herverdeling van arbeid.

Op de dag van de herdenking laat de vakcentrale FNV diezelfde loonmatiging vermoedelijk los door de eerder dit jaar bekendgemaakte centrale looneis van drie procent te verhogen naar vier procent. De vakcentrale zal zich daar vanavond waarschijnlijk toe gedwongen zien, omdat de twee grootste FNV-bonden, AbvaKabo en FNV Bondgenoten, hebben geweigerd zich te committeren aan de eis van drie procent. Zij vragen het komende CAO-seizoen vier procent meer loon. Dat geldt ook voor Journalistenvakbond NVJ en de Horecabond FNV. De Bouw- en Houtbond FNV eist 3,5 procent loonsverhoging. De vakcentrale heeft zich steeds terughoudend opgesteld – de CAO-coördinator van de FNV vond de looneis van 3 procent al aan de hoge kant – maar kan nu bijna niet anders dan de bonden volgen.

Werkgevers vinden een looneis van vier procent veel te hoog. Zij zetten in op twee procent, eventueel aangevuld met eenmalige uitkeringen of flexibele beloning. Eerder dit jaar riepen premier Kok en president Wellink van De Nederlandsche Bank de bonden ook al op de lonen te matigen. Kok wees op de bestedingsimpuls van een miljard gulden uit de Miljoenennota en vond dat de loonontwikkeling het best wat kalmer aan kon doen. Wellink waarschuwde voor een loon-prijsspiraal.