BVE-raad schrikt van Kamerkritiek op inburgering

De opleidingscentra die moeten zorgen voor inburgeringscursussen aan nieuwkomers zijn pijnlijk getroffen door de `gepeperde en veelal ongenuanceerde kritiek' die in de Tweede Kamer op hen is geuit. Dat heeft de BVE-raad, het overkoepelende orgaan van de regionale opleidingscentra (ROC's) in het middelbaar beroepsonderwijs, de Tweede Kamer en de ministers Hermans (Onderwijs) en Van Boxtel (Integratiebeleid) geschreven.

De Kamer debatteerde vorige week over de resultaten van de Wet Inburgering Nieuwkomers, die een jaar geleden van kracht werd en nieuwkomers verplicht door het volgen van onderwijs in te burgeren, zodat ze zich uiteindelijk zelfstandig kunnen redden. Gemeenten krijgen daartoe een budget waarmee zij cursusplaatsen bij ROC's moeten inkopen.

De BVE-raad meent dat er in relatief korte tijd veel is gerealiseerd, ondanks de complexe problematiek. Tegelijk wordt het de ROC's in veel opzichten niet gemakkelijk gemaakt, zo schrijft de raad. Zo willen nieuwkomers die werk hebben gevonden onmiddellijk switchen van een dag- naar een avondopleiding. Dat kan lang niet altijd. Bovendien is leren na een dag werken `niet bevorderlijk voor de motivatie van de nieuwkomer' en is de avondopleiding veel duurder dan die overdag. Ook blijkt kinderopvang onvoldoende te realiseren.