Advies: belasting op pleziervaart

De belasting op pleziervaartuigen moet alleen gelden voor schepen langer dan 6 meter. De belasting moet op zijn minst 150 gulden per jaar bedragen. Een deel van de opbrengst moet worden bestemd voor de waterrecreatie. Zo luidt het advies van een speciale commissie aan het ministerie van Financiën. Grotere jachten zouden 250 tot 500 gulden per jaar moeten betalen. Jachthavens zouden erop moeten toezien dat hun klanten de belasting hebben betaald. (ANP)