Wonderrijst

Het artikel `Wonderrijst' van Marianne Heselmans in W&O van 23 oktober geeft een interessante analyse van de mogelijkheden en moeilijkheden om te voldoen aan de toenemende vraag naar rijst. Zij onderschat echter de ernst van de problematiek.

De vraag naar rijst neemt niet alleen toe door de bevolkingsgroei, maar ook door de welvaartsstijging. Gelukkig komen er minder mensen die honger lijden omdat zij het zich niet kunnen veroorloven voldoende te eten. Er komen meer mensen die gezonder of lekkerder kunnen gaan eten, bijvoorbeeld meer dierlijke producten, waarvoor de dieren ten dele met graan gevoerd worden.

Bovendien neemt de oppervlakte grond die beschikbaar is voor rijstteelt af door stadsuitbreiding en stijgende lonen. Vrij veel rijst wordt geteeld op rijstterrassen, zoals een foto bij het artikel laat zien. Als toerist vind ik dat een prachtig gezicht, maar deze teeltwijze vraagt veel arbeid. Gelukkig stijgen de lonen veel rijstproducerende landen, waardoor dit niet langer rendabel is.