Wadvogels

In de bespreking van de Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels in de bijlage W&O van 13 november wordt op het eind ook de kokkelvisserij als veroorzaker van schade aan de natuur genoemd. Dit is volstrekt ten onrechte. De bewering dat kokkelvisserij schadelijk is, is niet aan het boek te ontlenen en bovendien niet waar. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie van het huidige beleid, is gebleken dat er geen onomkeerbare of schadelijke effecten zijn van kokkelvisserij. In tegenstelling tot wat in het artikel wordt gesuggereerd, wordt het wad niet systematisch omgeploegd. Een groot deel van de Waddenzee is gesloten voor kokkelvisserij en jaarlijks wordt minder dan 1,5 procent van de Waddenzee daadwerkelijk bevist. Vissers mogen pas vissen als er genoeg kokkels liggen voor vogels. Ook de suggestie dat door kokkelvisserij de bodem van de Waddenzee verzandt, is niet juist. Onderzoekers van TNO, Universiteit van Utrecht, RIVO (visserijonderzoek) hebben rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat verdere beperking van de kokkelvisserij niet zal bijdragen aan de beoogde verbetering van omstandigheden voor schelpdier-etende vogels.

Secretaris Producentenorganisatie Kokkelvisserij, Kapelle